Aptos (APT) có thể kết thúc điều chỉnh ngắn hạn, đây là mục tiêu tiếp theo

Rate this post


Giá APT đã hoàn thành cấu trúc điều chỉnh và dự kiến ​​sẽ thoát ra khỏi mô hình điều chỉnh hiện tại.

Kênh song song giảm dần

Giá APT đã giảm bên trong kênh song song giảm dần kể từ khi chạm mức cao nhất là $ 10,27 vào ngày 23 tháng 10. Các kênh song song giảm dần thường chứa các chuyển động điều chỉnh. Nếu đúng như vậy, sẽ có một sự đột phá phía trên kênh.

Tuy nhiên, cả đường kháng cự và đường hỗ trợ đều không được xác nhận đủ lần. Ngoài ra, giá Aptos có nguy cơ phá vỡ dưới đường giữa của kênh. Nếu điều này xảy ra, nó sẽ làm giảm khả năng bùng phát.

Vùng hỗ trợ chính cho giá APT là $ 8,65. Đây là cả hỗ trợ thoái lui 0,5 Fib và hỗ trợ ngang. Vì vậy, một sự cố tiềm ẩn bên dưới nó có thể là chất xúc tác khiến giá giảm nhanh hơn.

apt-tang

Biểu đồ APT / USDT hàng giờ | Nguồn: TradingView

Dự đoán giá Aptos: Số sóng hỗ trợ đột phá

Số lượng sóng cũng đưa ra dự đoán tăng giá cho APT.

Đo lường từ mức thấp nhất ngày 21 tháng 10, giá Aptos dường như đã hoàn thành một đợt tăng 5 sóng (màu trắng). Sau đó, chuyển động bên trong kênh có thể là một cấu trúc hiệu chỉnh WXY. Do độ dài của việc điều chỉnh, có khả năng việc giảm đã hoàn tất.

Nếu vậy, dự kiến ​​sẽ có một đột phá trên kênh. Điều này cũng sẽ xác nhận sự tiếp tục của phong trào đi lên. Mục tiêu tiềm năng đầu tiên cho đỉnh của cuộc biểu tình là $ 11,42, được tạo bởi mức thoái lui Fib bên ngoài 1,61 (màu đen) khi đo lường toàn bộ sự suy giảm.

Nếu cả hai chuyển động đi lên có cùng độ cao, điều này sẽ dẫn đến mức cao là $ 11,85. Do đó, vùng $ 11,40- $ 11,85 có khả năng đóng vai trò là đỉnh cho giá Aptos trong tương lai.

Biểu đồ APT / USDT hàng giờ | Nguồn: TradingView

Bạn có thể xem giá APT tại đây.

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

SN_Nour

Theo Beincrypto

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *