Bắc Ninh bổ sung các KCN VSIP, Idico, Viglacera vào quy hoạch sử dụng đất 2022

Rate this post

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định phê duyệt bổ sung 107 dự án với diện tích 644 ha vào kế hoạch sử dụng đất năm nay của các huyện, thành phố.

Theo đó, trong lĩnh vực công nghiệp, tỉnh bổ sung 7 dự án, gồm 5 khu công nghiệp (KCN) và 2 cụm công nghiệp (CCN).

Các khu công nghiệp gồm: Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh II có diện tích 82 ha do Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh làm chủ đầu tư; Khu công nghiệp Quế Võ II giai đoạn 1 quy mô 30 ha do Tổng công ty IDICO – CTCP làm chủ đầu tư; Khu công nghiệp Yên Phong II-A quy mô 30 ha do Công ty Hạ tầng Tây Thái Bình Dương làm chủ đầu tư; Khu công nghiệp Thuận Thành 1 có quy mô 40 ha do Tổng công ty Viglacera làm chủ đầu tư; Khu công nghiệp Thuận Thành III – Khu B có quy mô 130 ha do Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Quý Bắc Ninh làm chủ đầu tư.

Các cụm công nghiệp gồm: Cụm công nghiệp Vạn Ninh – Cao Đức có quy mô 44 ha do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng Nam Bắc Ninh làm chủ đầu tư và Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ giai đoạn 2 có quy mô thêm 7,5 ha. do Công ty Địa ốc Sông Hồng làm chủ đầu tư.

Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, 4 dự án đăng ký mới gồm: Khu thương mại dịch vụ của Công ty Thương mại và Dịch vụ Ample Sun tại huyện Thuận Thành, quy mô 0,5 ha; Chợ và dịch vụ thương mại của Công ty TNHH Khánh Sơn Bắc Ninh tại huyện Gia Bình có diện tích 1,4 ha; Khu thương mại dịch vụ tổng hợp của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại tổng hợp Tiến Đạt có diện tích 4,6 ha tại huyện Yên Phong; Khu thương mại dịch vụ do UBND huyện Quế Võ làm chủ đầu tư với quy mô 1 ha.

Linh Phong

Đời sống kinh tế

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *