Báo cáo của Ethereum Foundation | Blog của Ethereum Foundation

Rate this post

Hôm nay, chúng tôi đã xuất bản báo cáo EFmà chúng tôi hy vọng sẽ giúp cộng đồng hiểu được Ethereum Foundation là gì, các nguyên tắc cốt lõi của chúng tôi và tầm nhìn của chúng tôi về Ethereum như một khu vườn vô hạn.

Nhấn vào đây để đọc các báo cáo đầy đủvà để tìm hiểu thêm về EF, quy trình phân bổ tài nguyên của chúng tôi, hỗ trợ năm 2021 và các cách thức phi tài chính mà các nhóm EF đóng góp để giúp Ethereum tiếp tục phát triển thành mọi thứ mà chúng tôi mơ ước để nó trở thành.

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *