Báo cáo thị trường hàng ngày của Kraken cho ngày 02 tháng 11 năm 2022

Rate this post

Tổng quan Khối lượng giao dịch giao ngay hàng ngày: 724,8 triệu USD, giao ngay trung bình 30 ngày: 465,4 triệu USD. Tổng hợp đồng tương lai: 128,9 triệu đô la. Năm đồng tiền được giao dịch hàng đầu lần lượt là Tether (↑ 0,01%), Ethereum (↓ 4,0%), Bitcoin (1,7%), Dogecoin (↓ 9,6%) và USD Coin (↑ 0,0%). Lợi tức mạnh mẽ từ Mạng lưới mặt nạ (↑ 73%), Máy ly tâm (↑ 28%),…

Bài đăng Báo cáo thị trường hàng ngày của Kraken cho ngày 02 tháng 11 năm 2022 xuất hiện đầu tiên trên Kraken Blog.

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *