Báo cáo thị trường hàng ngày của Kraken cho ngày 06 tháng 11 năm 2022

Rate this post

Tổng quan Khối lượng giao dịch giao ngay hàng ngày: 289,1 triệu USD, giao ngay trung bình 30 ngày: 463,5 triệu USD. Tổng hợp đồng tương lai: 87,9 triệu đô la. Năm đồng tiền được giao dịch hàng đầu lần lượt là Tether (↑ 0,01%), Bitcoin (1,8%), Ethereum (3,6%), USD Coin (↑ 0,01%) và Solana (12%). Lợi tức mạnh mẽ từ Phala (↑ 51%), Rarible…

Bài đăng Báo cáo thị trường hàng ngày của Kraken cho ngày 06 tháng 11 năm 2022 xuất hiện đầu tiên trên Kraken Blog.

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *