Báo cáo thị trường hàng ngày của Kraken cho ngày 07 tháng 11 năm 2022

Rate this post

Tổng quan Khối lượng giao dịch giao ngay hàng ngày: $ 705,2 triệu, giao ngay trung bình 30 ngày: $ 482,5 triệu. Tổng hợp đồng tương lai: 161,9 triệu đô la. Năm đồng tiền được giao dịch hàng đầu lần lượt là Tether (↑ 0,0%), Bitcoin (1,5%), Ethereum (0,02%), USD Coin (0,01%) và Solana (9,1%). Lợi nhuận mạnh mẽ từ Radicle (↑ 29%), Đa giác…

Bài đăng Báo cáo thị trường hàng ngày của Kraken cho ngày 07 tháng 11 năm 2022 xuất hiện đầu tiên trên Kraken Blog.

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *