Bình đẳng giới không có thật nếu phụ nữ mặc nhiên làm việc nhà và chăm sóc mọi người

Rate this post

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng phụ nữ hiện đại trong thời đại 4.0 cần có quan niệm hiện đại, trước hết là bình đẳng giới.

Việt Nam đang có những bước tiến mạnh mẽ trong việc xóa bỏ bất bình đẳng giới, nhưng vấn đề này vẫn còn nhiều thách thức? Quan điểm của cô ấy?

Đúng là ở Việt Nam, vấn đề bình đẳng giới vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, mặc dù thời gian qua chúng ta đã nỗ lực để đạt được nhiều thành tựu.

Việt Nam được thế giới đánh giá là một trong những quốc gia thu hẹp khoảng cách giới nhanh nhất trong vòng 25 năm qua. Một trong những điểm đặc biệt của việc xóa bỏ định kiến ​​giới ở Việt Nam là việc hoàn thiện khung pháp lý, chính sách về bình đẳng giới.

Theo tôi, khó khăn và thách thức trong vấn đề bình đẳng giới ở nước ta hiện nay là khoảng cách giới còn tồn tại khá lớn trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Mặc dù đã được cải thiện nhiều nhưng sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị vẫn còn rất hạn chế. Tỷ lệ nữ giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý còn rất thấp so với các vị trí lãnh đạo, quản lý nói chung và so với mức tăng hàng năm của lực lượng lao động nữ.

Trong lĩnh vực kinh tế, khả năng tiếp cận công việc có thu nhập cao của phụ nữ ít hơn nam giới. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ chưa được cải thiện nhiều, nhất là khu vực nông thôn, miền núi …

Phụ nữ và trẻ em gái vẫn là nạn nhân chính của bạo lực gia đình. Phụ nữ ít có khả năng chia sẻ công việc nhà hơn và hầu hết các công việc dịch vụ không được trả công được giao cho phụ nữ.

Đồng thời, nhận thức về bình đẳng giới vẫn còn mơ hồ, thậm chí phụ nữ đôi khi không được tiếp cận với các tài liệu phù hợp về bình đẳng giới. Tất cả những điều này tạo ra những thách thức không nhỏ trong quá trình thực hiện bình đẳng giới ở nước ta.

Theo anh / chị, việc thu hẹp khoảng cách giới ở nước ta đã đạt được những thành tựu gì?

Thành tựu thu hẹp khoảng cách giới của Việt Nam trong 25-30 năm qua là rất quan trọng và rất đáng tự hào. Chúng tôi đã xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thể hiện các nguyên tắc bình đẳng giới và không phân biệt đối xử theo Luật Bình đẳng giới và Công ước của Liên hợp quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử. chống lại phụ nữ, lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng và thực thi pháp luật.

Việt Nam cũng đã ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 với mục tiêu nâng cao nhận thức, thu hẹp khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ.

Bên cạnh đó, Chính phủ đã tích cực triển khai nhiều giải pháp trong thực thi pháp luật và hợp tác quốc tế nhằm vượt qua những thách thức liên quan đến nhận thức về bình đẳng giới, xóa bỏ định kiến ​​giới và bạo lực gia đình. gia đình… Việt Nam cũng là nước có tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Trong số 499 đại biểu Quốc hội khóa XV, có 151 đại biểu là nữ, chiếm 30,26%. Trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực đều có sự tham gia của lãnh đạo chủ chốt là nữ. Rõ ràng, đây là những thành tựu đáng kể trong việc thu hẹp khoảng cách giới. Ngay cả quan niệm khi có con “Một nam viết đúng, mười nữ viết vào” cũng đã thay đổi rất nhiều. Giới trẻ ngày nay quan tâm đến việc nuôi dạy con cái hơn là sinh con theo giới tính.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để tập trung lồng ghép bình đẳng giới vào các chính sách an sinh xã hội, thưa bà?

Đầu tiên là vấn đề bảo hiểm xã hội. Việc rút ngắn thời gian đóng BHXH bắt buộc đối với nữ so với nam do đặc thù về giới đã được chúng tôi hết sức chú trọng; quan tâm đến chế độ thai sản, nghỉ ốm đau đối với phụ nữ, chế độ đối với phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Tuy nhiên, về cơ bản, chế độ thai sản vẫn chưa bao phủ hết phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ do lực lượng lao động nữ lớn ở nông thôn và khu vực lao động phi chính thức. chịu sự điều chỉnh của chính sách nhân văn này. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe bà mẹ và trẻ em, ảnh hưởng đến nguồn nhân lực bền vững của đất nước.

Các chính sách phúc lợi dành riêng cho phụ nữ không nhiều và chúng ta vẫn đang thiếu các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên biệt cho phụ nữ và trẻ em gái. Điều đó đòi hỏi phải tiếp tục có những giải pháp đồng bộ để lồng ghép bình đẳng giới vào các chương trình an sinh xã hội.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga: Bình đẳng giới còn nhiều thách thức nếu coi việc nội trợ là trách nhiệm của phụ nữ
Bình đẳng giới là không phân biệt đối xử trên cơ sở định kiến ​​giới, nam và nữ được tạo cơ hội bình đẳng trong quá trình phát triển. (Ảnh: Hùng Thoa)

Trong thời gian qua, cộng đồng quốc tế đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện bình đẳng giới. Vậy theo ông, đâu là nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới trong giai đoạn tới?

Nền tảng vững chắc để thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, theo tôi là thay đổi nhận thức của xã hội. Chúng tôi còn nhiều khó khăn, thách thức vì rào cản lớn nhất mà chúng tôi gặp phải là nhận thức về vấn đề này. Chừng nào chưa có những nhận thức đúng đắn, khoa học và tiến bộ về bình đẳng giới thì chúng ta sẽ gặp khó khăn trong quá trình thực hiện.

Việt Nam cũng như nhiều nước châu Á vẫn còn chịu ảnh hưởng sâu sắc của hệ tư tưởng phong kiến, trọng nam khinh nữ nên để thay đổi nhận thức của người dân (vốn đã ăn sâu vào tiềm thức, nhân cách, thậm chí đã in sâu vào phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa). ..) không thể thay đổi trong ngày một ngày hai.

Mặt khác, Việt Nam là nước có nhiều dân tộc anh em cùng chung sống, mỗi dân tộc có phong tục, tập quán riêng nên để đạt được mục tiêu chung là bình đẳng giới cần phải nỗ lực rất nhiều. Nhiều lần chúng ta vận động bình đẳng giới nhưng đó chỉ là phong trào.

Những việc nhỏ nhặt nhất trong gia đình, mặc định người phục vụ mọi thành viên là mẹ, là vợ, mặc định việc nhà thuộc về phụ nữ… đã khiến cho bình đẳng giới dù được đề cập nhiều nhưng vẫn hoàn toàn chưa đủ. không hẳn vậy.

Ngay cả bản thân phụ nữ đôi khi cũng bằng lòng với bất bình đẳng giới, điều này tạo nên “sức ỳ” khiến việc thu hẹp khoảng cách giới gặp nhiều rào cản.

Là phụ nữ trong thời đại công nghệ số, theo chị, phụ nữ Việt Nam nên làm gì để không lạc nhịp với sự thay đổi nhanh chóng của thời đại, thể hiện bản thân và quảng bá, tiếp thị hình ảnh cá nhân như thế nào?

Tôi thấy bây giờ có một cách hiểu rất sai lầm về bình đẳng giới rằng phụ nữ có quyền làm tất cả những gì đàn ông làm, phụ nữ không cần trau dồi ý thức chung như ngày xưa. Thực tế, đó là một quan niệm đi ngược lại truyền thống chứ không phải đấu tranh cho bình đẳng giới. Thực tế, bình đẳng giới không có nghĩa là biến tất cả phụ nữ thành đàn ông – một điều không tưởng, hoang đường.

Phụ nữ có những đặc điểm tâm sinh lý đặc thù và những nhiệm vụ đặc biệt, vì vậy họ không thể tự nhận mình “giống đàn ông” về mọi mặt. Theo tôi, bình đẳng giới là không phân biệt đối xử trên cơ sở định kiến ​​giới, nam và nữ đều được tạo cơ hội bình đẳng trong quá trình phát triển.

Phụ nữ hiện đại trong thời đại 4.0 cần có một quan niệm hiện đại, trước hết là bình đẳng giới. Phải là người phụ nữ độc lập, tự chủ và tự tin; là người luôn có ý chí vươn lên nhưng cũng không quên sứ mệnh cao cả của mình.

Xin cảm ơn bà!

Kể từ khi thành lập ASEAN vào ngày 8/8/1967, phụ nữ ASEAN đã có những đóng góp rất tích cực cho sự phát triển và thịnh vượng của các nước thành viên. Tỷ lệ nữ trong quốc hội ở nhiều nước ASEAN đã lên tới trên 20%. Số lượng phụ nữ làm chủ doanh nghiệp gần đây tăng lên đáng kể, nhiều phụ nữ là chủ tịch hội đồng quản trị hoặc CEO của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

Theo báo cáo của Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UNWomen), nền kinh tế ASEAN đã tăng trưởng với tốc độ hàng năm 5% trong thập kỷ qua và dự kiến ​​sẽ tăng thêm 30% trong giai đoạn 2013-2025, nhưng phụ nữ chỉ đóng góp 11% tổng giá trị xuất khẩu của ASEAN. . Vì vậy, các nước ASEAN cần chung tay hành động và có những giải pháp hữu hiệu để nâng cao vị thế của phụ nữ trong thời kỳ mới.

Phụ nữ các nước ASEAN đã có nhiều hợp tác và hoạt động tích cực để nâng cao vai trò và vị thế của mình. Năm 2015, Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội được thành lập với thành phần là phu nhân và các nữ cán bộ của Bộ Ngoại giao Việt Nam và cơ quan đại diện các nước ASEAN tại Hà Nội. Nhóm là cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa phụ nữ Việt Nam với phụ nữ các nước ASEAN và giữa ASEAN với bạn bè quốc tế, tạo cơ hội cho phụ nữ trong khu vực chia sẻ thông tin, kiến ​​thức, kinh nghiệm, thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực ngoại giao .

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga: Xu hướng đổ lỗi khiến nạn nhân bị 'bạo hành kép' Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga: Xu hướng đổ lỗi khiến nạn nhân bị ‘bạo hành kép’

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Ủy viên Ủy ban Văn hóa – Giáo dục của Quốc hội) cho rằng xu hướng đổ lỗi …

So sánh 'con nhà người ta', 'con nhà người ta' bạo hành cũng khiến người trong cuộc đau lòng So sánh ‘con nhà người ta’, ‘con nhà người ta’ bạo hành cũng khiến người trong cuộc đau lòng

Chia sẻ với báo TG&VN, bà Ngô Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữ …

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published.