Bitcoin là vũ khí phòng thủ chống lại chiến tranh – Tạp chí Bitcoin

Rate this post

Đây là đoạn trích được chép lại của “Podcast của Tạp chí Bitcoin,” do P và Q. tổ chức. Trong tập này, Erik Dale tham gia cùng với họ để nói về cách bitcoin có thể được sử dụng như một vũ khí phòng thủ và tác động tích cực của các động lực của Bitcoin đối với sự liên kết của đạo đức trên toàn nhân loại.

Xem tập này trên YouTube hoặc Rumble

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *