Các tệp 1.x: Nhà nước (mức độ nhỏ hơn) của Liên minh

Rate this post


Cuộc gọi nghiên cứu Ethereum không trạng thái tiếp theo sẽ diễn ra trong vòng chưa đầy một tuần nữa! Cuộc trò chuyện qua điện tín hiện có hàng trăm tin nhắn để cập nhật và chỉ một phần nhỏ các chủ đề được thảo luận đã được đưa vào các diễn đàn ethresearch. Bài đăng này chỉ là một phần sơ lược ngắn gọn …

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published.