Cân đối giảm quy mô điện khí và tăng nguồn điện gió trong Quy hoạch điện VIII

Rate this post

Bộ Công Thương được yêu cầu rà soát tính khả thi của các dự án nhiệt điện sử dụng khí trong nước; đồng thời tính toán, cân đối việc giảm công suất nguồn điện khí LNG nhập khẩu đến năm 2030 và tăng nguồn điện gió với quy mô phù hợp.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch điện VIII, trong đó chỉ đạo Bộ Công Thương cân đối, giảm quy mô nhiệt điện khí, đồng thời tăng điện gió phù hợp. nguồn.

Bộ Công Thương được yêu cầu tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII), trong đó tập trung rà soát theo hướng giảm quy hoạch. điện than đến năm 2030.

Ngoài các dự án đã loại và không nằm trong Quy hoạch điện VIII như báo cáo (phải khẳng định không có hậu quả pháp lý và không có khiếu kiện), Bộ Công Thương phải tiếp tục làm việc với chủ đầu tư các dự án. Các dự án nhiệt điện than khác đang được triển khai, nhưng hiện còn nhiều khó khăn, vướng mắc về thu xếp vốn, cần bàn bạc thống nhất tiếp tục hay không tiếp tục các dự án nhiệt điện than trong điều kiện hoặc phương thức hiện nay. xử lý khác.

Ngoài ra, cần tính toán thêm về quy mô nhập khẩu điện từ các nước láng giềng, đặc biệt là từ Lào, để tăng quy mô phát triển các nguồn điện sinh khối, hydro …

Ngoài ra, Bộ Công Thương rà soát tính khả thi của các dự án nhiệt điện sử dụng khí trong nước; đồng thời tính toán, cân đối việc giảm công suất nguồn điện khí LNG nhập khẩu đến năm 2030 và tăng nguồn điện gió với quy mô phù hợp, khả thi.

Về quy hoạch nguồn điện mặt trời giai đoạn đến năm 2030, theo Thường trực Chính phủ, cần tiếp tục rà soát để bảo đảm hiệu quả kinh tế tổng thể, tránh gây thiệt hại về kinh tế, nhất là việc tính giá điện chưa hợp lý. , đồng thời không hợp thức hóa sai phạm, nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá tác động của điện mặt trời trên mái nhà nhằm mục đích tự sử dụng, không bán vào hệ thống điện quốc gia …

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *