Đánh giá phim: PHONG CẢNH BẰNG BÀN TAY VÔ HÌNH: Spin Over Substance Enlivens Phiên bản kỳ quặc của phim chuyển thể khoa học viễn tưởng [Sundance 2023]

Rate this post

Đánh giá phim: PHONG CẢNH BẰNG BÀN TAY VÔ HÌNH: Spin Over Substance Enlivens Phiên bản kỳ quặc của phim chuyển thể khoa học viễn tưởng [Sundance 2023]

Một ảnh tĩnh từ Cảnh có bàn tay vô hình của Cory Finley, một lựa chọn chính thức của chương trình Công chiếu tại Liên hoan phim Sundance 2023. Courtesy of Sundance Institute Cảnh quan với Đánh giá Bàn tay Vô hình —
Phong cảnh với bàn tay vô hình (2023) Đánh giá phim từ 45 thường niên Liên hoan phim SundanceMột bộ phim đạo diễn bởi Cory Finleyđóng vai chính […]

Tiếp tục đọc: Đánh giá phim: PHONG CẢNH BẰNG BÀN TAY VÔ HÌNH: Spin Over Substance Enlivens Phiên bản kỳ quặc của phim chuyển thể khoa học viễn tưởng [Sundance 2023]

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *