Đề xuất tăng hình phạt đối với người bỏ tiền đặt trước đấu giá đất

Rate this post

Người hủy kết quả trúng đấu giá đất mà không có lý do chính đáng sẽ bị phạt 50% giá trị quyền sử dụng đất, theo đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu đề xuất trên tại dự thảo sửa đổi, bổ sung nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Theo đó, người đặt cọc đấu giá đất cũng bị mất tiền đặt trước (tiền đặt trước); phải nộp các chi phí liên quan vào tài khoản thanh toán của chính tổ chức đấu giá mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Người nào tự ý đặt cọc và từ chối đấu giá khu đất sẽ không được tham gia các cuộc đấu giá đất khác trong 5 năm.

Vị trí các khu đất ở Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức) được đấu giá vào tháng 1/2022. Ảnh: Quỳnh Trân

Vị trí các khu đất ở Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức) được đấu giá vào tháng 1 năm 2022. Hình ảnh: Quỳnh Trân

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đất để thực hiện dự án phải có mức vốn không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư dự án có quy mô dưới 20 ha; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư dự án từ 20 ha trở lên; có kinh nghiệm thực hiện các dự án sử dụng đất. Ngoài ra, họ phải ký quỹ; đặt cọc ký quỹ; có tài sản đảm bảo năng lực tài chính (tài sản thế chấp).

Khoản tiền đặt trước do tổ chức đấu giá và người tham gia đấu giá thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 20% ​​giá khởi điểm của tài sản. Số tiền này được nộp vào tài khoản thanh toán của chính tổ chức đấu giá. Nếu tiền đặt trước dưới 5 triệu đồng, người tham gia có thể nộp trực tiếp cho đơn vị đấu giá. Hai bên có thể thỏa thuận thay thế tiền ký quỹ bằng bảo lãnh ngân hàng.

Nếu người tham gia tự ý bỏ tiền đặt cọc, không chịu đấu giá thì sẽ phải bồi thường thêm cho nhà nước một khoản tiền đã đặt cọc. Sau khi thanh toán số tiền này, người tham gia mới sẽ nhận lại tài sản thế chấp. Nếu họ không nộp đủ tiền phạt, họ sẽ bị trừ vào tài sản thế chấp.

Giá trị tài sản thế chấp phải lớn hơn giá khởi điểm của thửa đất đấu giá. Đấu giá viên và tổ chức đấu giá có thể thay thế tài sản thế chấp và tiền đặt trước bằng bảo lãnh của ngân hàng.

Tổ chức, cá nhân có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước nếu có sự thay đổi về giá khởi điểm, vị trí, diện tích, loại đất đã niêm yết; lấy lại tài sản thế chấp nếu không trúng hoặc trúng và trả đủ tiền.

Người tham gia không được nhận lại tiền đặt trước nếu không tham gia đấu giá, công bố giá nhưng không thuộc trường hợp bất khả kháng; bị truất quyền vì vi phạm pháp luật; từ chối ký biên bản; rút lại giá đã trả hoặc đã chấp nhận; từ chối kết quả trúng đấu giá mà không có lý do chính đáng.

Các trường hợp được coi là bất khả kháng bao gồm: Chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, thảm họa môi trường; hỏa hoạn, dịch bệnh; chiến tranh. Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh.

Dự thảo cũng nêu rõ, tổ chức đấu giá không được sử dụng tiền đặt trước, tiền ký quỹ của người tham gia vào mục đích khác; chỉ thu tiền đặt trước và ký quỹ trước ngày mở cuộc đấu giá 3 ngày; Trả lại tiền đặt cọc trong 3 ngày nếu người tham gia không trúng thưởng.

Việc đấu giá đất hiện nay được điều chỉnh bởi Luật Đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản. Luật Đất đai 2013 quy định việc đấu giá đất được thực hiện công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá. Tuy nhiên, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai từ năm 2014 không quy định cụ thể về chế tài xử lý đối với người đặt cọc như dự thảo mới đề xuất. Đây là lần đầu tiên quy định về đấu giá đất và chế tài xử phạt đối với người đặt cọc được nêu cụ thể.

Trước đó, ngày 16/3, trả lời chất vấn trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng cần có chế tài mạnh hơn đối với những người tự ý bỏ tiền cổ phần trong các cuộc đấu giá đất. Những doanh nghiệp đặt cọc sẽ phải xử lý “để lần sau không được tham gia nữa, như vậy là đủ sức răn đe”.

Viết lời vâng lời

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published.