Đơn Dương: Tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân

Rate this post

Huyện ủy Đơn Dương đã ban hành nhiều văn bản cũng như đề ra các nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Từ đó đến nay, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành Y tế Đơn Dương quan tâm, đạt nhiều thành tích.Phát thuốc miễn phí cho bà con vùng sâu, vùng xa tại Đơn Dương
Phát thuốc miễn phí cho bà con vùng sâu, vùng xa tại Đơn Dương

Thực hiện Nghị quyết 20 ngày 25/10/2017 của Trung ương cũng như kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”, Huyện ủy Đơn Dương đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện triển khai có hiệu quả trên địa bàn. Đặc biệt, Huyện ủy Đơn Dương chỉ đạo chú trọng công tác truyền thông nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, xã hội và nhân dân đối với nội dung tăng cường công tác. bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Cùng với đó, Huyện ủy Đơn Dương đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp và các ban, ngành địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả; đồng thời huy động vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện tham gia thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Đơn Dương đã xây dựng, ban hành các kế hoạch, chương trình với nội dung cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để triển khai thực hiện đề án. công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới trên địa bàn. UBND các huyện và UBND các xã, thị trấn ở Đơn Dương tiến hành kiện toàn Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân với sự tham gia đầy đủ của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội, hội đồng cộng đồng và các tổ chức khác. thời gian, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Từ đó, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Trong đó có các hoạt động cụ thể, thiết thực như: Đảm bảo ATTP; bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh; vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế toàn dân; vận động các tổ chức xã hội, tôn giáo tham gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân … Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. được cải thiện, các chế độ, chính sách trong lĩnh vực y tế – dân số cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo và các đối tượng chính sách được thực hiện đầy đủ.

Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện Đơn Dương có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó, góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Đến nay, tỷ lệ người dân Đơn Dương tham gia BHYT đạt 78,08%; tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đủ 12 loại vắc xin đạt 97% (ước tính năm 2022; tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi là 17,69%; tỷ lệ người được quản lý sức khỏe đạt 86,6%; số giường bệnh trên vạn dân đạt 13 giường bệnh trên vạn dân; tỷ lệ bác sĩ trên vạn dân là 5,79 người, dược sĩ đại học là 1,21 người trên vạn dân, điều dưỡng là 4,86 ​​người trên vạn dân. mạng lưới y tế, nhất là y tế cơ sở ngày càng được củng cố và phát triển, hiện có 10/10 xã có trạm y tế, trong đó có 3 trạm y tế hoạt động lồng ghép với phòng khám đa khoa khu vực; 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế và có bác sĩ. làm việc tại các trạm; 100% thôn, bản, tổ dân phố có nhân viên y tế; các dịch vụ y tế được triển khai sâu rộng đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. tri ân sự nghiệp chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân trên địa bàn.

Đ / c Đinh Thị Mai – Phó Bí thư Huyện ủy Đơn Dương cho biết, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn được các cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành Y tế triển khai thực hiện. hiện đang có hiệu quả. Nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và cộng đồng dân cư về ý nghĩa, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới từng bước được nâng lên. Từ đó, góp phần cùng địa phương từng bước hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thời gian tới, Huyện ủy Đơn Dương tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới trên địa bàn.

TÊN NHIỆM VỤ

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *