Fedimint sử dụng Trust để thay đổi quyền tự lưu ký của Bitcoin – Tạp chí Bitcoin

Rate this post

Đây là đoạn trích được chép lại của “Podcast của Tạp chí Bitcoin” do P và Q. tổ chức. Trong tập này, Obi Nwosu tham gia cùng họ để nói về sự khác biệt giữa Fedimint và Fedi cũng như cách Chaumian Mints có thể được sử dụng để tiếp cận hàng triệu người. vào bitcoin.

Xem tập này trên YouTube hoặc Rumble

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *