FTX Nộp đơn xin phá sản theo chương 11, SBF từ chức

Rate this post

John J. Ray III sẽ thay thế Sam Bankman-Fried làm Giám đốc điều hành. FTX Sẵn sàng cho Chương 11 FTX đang nộp đơn xin phá sản. Thông cáo Báo chí pic.twitter.com/rgxq3QSBqm – FTX (@FTX_Official) Ngày 11 tháng 11 năm 2022 The …

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published.