FTX sụp đổ và sự khiêm tốn của Bitcoin – Tạp chí Bitcoin

Rate this post

Đây là một bài xã luận quan điểm của Josef Tětek, đại sứ thương hiệu Trezor của SatoshiLabs.

Vì vậy, FTX sau cùng là rekt. Như chúng ta đã chứng kiến ​​trong suốt cả năm, ngay cả những nhân tố “có tiếng tăm” trong ngành về cơ bản cũng chỉ là những người có thành tích cao gặp may trong một thời gian – cho đến khi thực tế bắt kịp với họ.

Bitcoin là một hiện tượng không thể tha thứ. Thực tế tuyệt đối về giới hạn 21 triệu của nó và nội tại không thể in thêm nữa nên đặt cái tôi của mọi người vào trạng thái tắt tiếng; nhưng thỉnh thoảng vẫn có những cá nhân nghĩ rằng chúng lớn hơn bitcoin. Zhu Su và Kyle Davies. Alex Mashinsky. Làm Kwon. Sam Bankman-Fried. Một yếu tố chung mà họ có được gọi là đòn bẩy.

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published.