Giá Bitcoin phá vỡ Hỗ trợ hợp lưu này có thể gây ra một đợt giảm mạnh

Rate this post

Giá Bitcoin không thể duy trì trên 20.600 đô la và lỗ kéo dài. BTC phải duy trì trên 20.000 đô la để tránh sự sụt giảm lớn trong thời gian tới.

  • Bitcoin bắt đầu điều chỉnh giảm và phá vỡ mức hỗ trợ chính ở mức 20.600 đô la.
  • Giá đang giao dịch dưới 20.600 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Có một đường xu hướng giảm chính đang hình thành với mức kháng cự gần $ 21.050 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp tiền có thể quay trở lại vùng hỗ trợ chính 20.000 đô la trong thời gian tới.

Giá Bitcoin giảm thêm

Giá Bitcoin đã hình thành mức dao động cao gần mức $ 21.469 và gần đây đã bắt đầu một đợt điều chỉnh giảm. BTC đã giảm xuống dưới mức 21.200 đô la và 21.000 đô la.

Những con gấu đã có thể đẩy giá xuống dưới mức hỗ trợ chính 20.600 đô la và đường trung bình động đơn giản 100 giờ. Đã có một động thái rõ ràng dưới mức thoái lui Fib 50% của mức tăng chính từ mức thấp nhất 20.050 đô la lên mức cao 21.470 đô la.

Sự sụt giảm đã tăng tốc dưới mức 20.500 đô la. Giá Bitcoin thậm chí đã kiểm tra mức thoái lui Fib 76,4% của mức tăng chính từ mức thấp nhất 20.050 đô la lên mức cao nhất 21.470 đô la.

Giá hiện đang giao dịch dưới 20.600 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ. Ở phía tăng điểm, ngưỡng kháng cự ngay lập tức là gần mức $ 20.600. Mức kháng cự chính đầu tiên là gần mức $ 21,000. Ngoài ra còn có một đường xu hướng giảm chính hình thành với mức kháng cự gần $ 21.050 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD.

Giá bitcoin

Nguồn: BTCUSD trên TradingView.com

Một động thái rõ ràng trên ngưỡng kháng cự của đường xu hướng và 21.200 đô la có thể bắt đầu mức tăng mới lên 21.500 đô la. Mức kháng cự chính tiếp theo là gần $ 22,000, trên đó giá có thể kiểm tra vùng $ 22,500.

Mất thêm BTC?

Nếu bitcoin không thể bắt đầu một làn sóng phục hồi trên vùng kháng cự $ 20.600, nó có thể tiếp tục giảm. Hỗ trợ ngay lập tức về mặt giảm điểm là gần mức $ 20.380.

Hỗ trợ chính tiếp theo là gần vùng 20.050 đô la. Một động thái rõ ràng dưới mức hỗ trợ $ 20.050 có thể đẩy giá vào vùng giảm giá. Trong trường hợp này, giá có thể giảm xuống mức $ 19,200.

Các chỉ số kỹ thuật:

MACD theo giờ – MACD hiện đang tăng tốc trong vùng giảm.

RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) – RSI cho BTC / USD hiện nằm dưới mức 50.

Các mức hỗ trợ chính – $ 20.380, tiếp theo là $ 20.050.

Các mức kháng cự chính – $ 20.600, $ 21.000 và $ 21.200.

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *