Giá Ethereum giảm xuống dưới 1.500 đô la, tại sao FTT và BNB lại thúc đẩy xu hướng giảm

Rate this post

Ethereum bắt đầu giảm mạnh dưới mức hỗ trợ 1.500 đô la so với Đô la Mỹ. ETH đối mặt với sự gia tăng bán sau khi thị trường bán phá giá FTT, SOL và DOGE.

  • Ethereum bắt đầu giảm mạnh dưới mức 1.550 đô la và 1.500 đô la.
  • Giá hiện đang giao dịch dưới 1.500 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Có một đường xu hướng giảm chính đang hình thành với mức kháng cự gần $ 1,570 trên biểu đồ hàng giờ của ETH / USD (nguồn cấp dữ liệu qua Kraken).
  • Cặp tiền này giảm hơn 7% và có nguy cơ di chuyển xuống dưới mức hỗ trợ $ 1,420.

Giá Ethereum giảm

Ethereum đã không thể duy trì trên mức 1.600 đô la và bắt đầu một đợt sụt giảm lớn. BTC đã phá vỡ mức hỗ trợ chính gần mức $ 1,550 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.

Sự suy giảm kịch tính gần đây của FTT và SOL đã khiến thị trường sụp đổ. Bitcoin, ripple và BNB phải đối mặt với sự gia tăng áp lực bán. Giá Ether đã giảm hơn 7% và có một sự sụt giảm mạnh dưới mức thoái lui Fib 76,4% của mức tăng chính từ mức thấp nhất 1.500 đô la lên mức cao 1.675 đô la.

Giá hiện đang giao dịch dưới 1.500 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ. Nó đang giao dịch gần mức mở rộng 1.236 Fib của mức tăng chính từ mức thấp $ 1.500 lên mức cao $ 1.675.

Mức kháng cự ngay lập tức ở phía tăng là gần mức 1.500 đô la. Mức kháng cự chính tiếp theo là gần mức $ 1,540 hoặc vùng phá vỡ gần đây. Ngoài ra còn có một đường xu hướng giảm chính hình thành với mức kháng cự gần $ 1,570 trên biểu đồ hàng giờ của ETH / USD.

Nguồn: ETHUSD trên TradingView.com

Việc bứt phá rõ ràng trên ngưỡng kháng cự $ 1,570 có thể thiết lập tốc độ tăng khá. Trong trường hợp đã nêu, giá có thể tăng lên mức $ 1,620. Bất kỳ mức tăng nào nữa có thể đưa giá về vùng kháng cự $ 1,675.

Lỗ nhiều hơn trong ETH?

Nếu ethereum không thể vượt lên trên ngưỡng kháng cự 1.500 đô la, nó có thể tiếp tục đi xuống. Hỗ trợ ban đầu về mặt giảm điểm là gần mức $ 1,460.

Hỗ trợ chính tiếp theo là gần mức 1.420 đô la, dưới mức mà giá ether có thể kéo dài lỗ. Trong kịch bản đã nêu, giá có thể giảm về vùng hỗ trợ $ 1,350 trong thời gian tới.

Chỉ báo kỹ thuật

MACD hàng giờMACD cho ETH / USD hiện đang lấy đà trong vùng giảm giá.

RSI hàng giờRSI cho ETH / USD hiện nằm dưới mức 50.

Mức hỗ trợ chính – $ 1,460

Mức kháng cự chính – $ 1,540

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *