Giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại nguồn

Rate this post

Cần thống nhất đầu mối quản lý

Công nhân môi trường dọn dẹp, thu dọn rác trên đường phố Khúc Thừa Dụ (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh (minh họa): Thành Đạt / TTXVN

Bàn về các quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trong Luật Bảo vệ môi trường 2020 và vai trò của cộng đồng dân cư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Chính, nguyên Viện trưởng, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường cho rằng Quy Các Nghị định, Thông tư về Quản lý chất thải rắn đã nêu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân trong hoạt động. giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại nguồn.

Để đạt hiệu quả cao trong việc thi hành Luật, cần nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của địa phương; vai trò đồng thuận của người dân và xã hội trong việc chung tay thực hiện quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của pháp luật; tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật và công nghệ để đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, đặc biệt là công tác giám sát, kiểm tra … Hàng năm, cơ quan quản lý môi trường của Nhà nước cần có đánh giá việc thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, từ đó có những điều chỉnh, đặc biệt là những điều chỉnh trong nghị định và thông tư.

Ngoài ra, để khắc phục những bất cập về cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt, TS Cần thực hiện một số giải pháp như: Các cơ quan chức năng cần thống nhất đầu mối chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; Việc xây dựng chính sách của Trung ương và địa phương cần lấy ý kiến ​​nhân dân, đối thoại với nhân dân và đảm bảo công tác phản biện, kiểm tra, giám sát của cộng đồng dân cư.

Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần xác định lộ trình từ nay đến năm 2024 tổ chức phân loại rác tại nguồn, thu tiền theo khối lượng, trọng lượng rác và xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật. phân loại rác; tăng cường truyền thông thông tin đến người dân các chính sách mới về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thu gom, phân loại rác tại nguồn, sử dụng bao bì đúng quy định, chuyển rác thải đến các đơn vị phục vụ. .

Các đơn vị, địa phương tăng cường theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở người dân; quy hoạch xây dựng các điểm tập kết rác hợp lý, thuận tiện và đảm bảo cảnh quan môi trường; nâng cao năng lực cho cán bộ cấp xã làm công tác giám sát phân loại rác và xử phạt vi phạm.

Người gây ô nhiễm phải trả tiền

Đối với bất kỳ hệ thống quản lý chất thải rắn nào, phí thải là một thành phần rất quan trọng. Phí chất thải không chỉ là vấn đề tài chính của một hệ thống mà còn tạo ra một chức năng khuyến khích kinh tế để hướng dẫn người xả rác thay đổi hành vi của họ theo hướng xử lý các chất thải có thành phần và khối lượng khác nhau. Phù hợp. Một trong những mô hình thu phí chất thải được các nước triển khai nhằm đạt được mục đích kép là mô hình thu phí chất thải rắn dựa trên lượng chất thải.

Ở Việt Nam đã có quy định về nguyên tắc “bên gây ô nhiễm phải trả tiền”, Việt Nam cần có lộ trình cụ thể để tăng nguồn thu từ dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, giảm dần gánh nặng trợ cấp từ ngân hàng. sách nhà nước. Việc thu phí xử lý chất thải theo khối lượng được xác định là công cụ để phát triển thị trường thu gom, vận chuyển, tái chế và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Việc thu gom chất thải rắn sinh hoạt được tổ chức đấu thầu rộng rãi đối với các nhà thầu.

Theo PGS.TS Trịnh Thị Thanh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, việc tổ chức quản lý nhà nước, phát triển thị trường dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt cần tập trung vào một đầu mối. từ trung ương đến địa phương.

Ở Việt Nam hiện nay, việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt đang được giao cho nhiều Bộ, ngành (ban, ngành ở các địa phương) quản lý: Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 09 / NQ-CP ngày 03/02/2019, trong đó Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao là cơ quan thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn, một số địa phương đã bắt đầu giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn giúp quản lý chất thải rắn. . Tuy nhiên, các địa phương đề nghị, để làm tốt việc này, cần sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của các Bộ và sửa đổi Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, cần từng bước áp dụng công nghệ, thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu về chất lượng dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất lượng sản phẩm tái chế. Từ việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt, tránh phát triển quá nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt mà cần nâng cao năng lực, quy mô và sức cạnh tranh của các đơn vị tham gia. cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

PGS.TS Trịnh Thị Thanh cho rằng, Việt Nam nên sớm triển khai thu phí vệ sinh theo khối lượng chất thải rắn sinh hoạt, điều này sẽ đẩy nhanh quá trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và khuyến khích người dân giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt, thúc đẩy tái chế chất thải rắn sinh hoạt.

Tại các khu dân cư, phí vệ sinh nên được tính theo nhiều mức khác nhau tùy theo phương thức dịch vụ, tránh tình trạng giá dịch vụ thay đổi đột ngột; cần có lộ trình cụ thể, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, thực hiện thí điểm để tạo sự đồng thuận, rút ​​ra bài học kinh nghiệm kịp thời, tránh gây bức xúc trong nhân dân; Cần công khai, minh bạch thông tin về thị trường dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt trên cơ sở thông tin về thị trường dịch vụ chất thải rắn sinh hoạt được xây dựng, cập nhật và tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu môi trường. trường quốc gia và địa phương để các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng dân cư cùng giám sát.

Ngoài ra, cần có kênh thông tin tiếp thu ý kiến ​​về chất lượng dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Cần công khai, minh bạch trong đấu thầu, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, từ đó hạn chế dần hình thức đặt hàng, giao kế hoạch cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho các cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt. doanh nghiệp nhà nước, tiến tới để giá đấu thầu quyết định đơn vị trúng thầu.

Đối với các chủ nguồn thải phát sinh chất thải rắn sinh hoạt cần phổ biến, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và hành vi bảo vệ môi trường trên nguyên tắc mọi người đều có quyền sống trong môi trường trong lành. Người gây ô nhiễm và người thụ hưởng đều phải trả tiền. Hoạt động này phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, đổi mới hình thức tuyên truyền trên phạm vi toàn quốc và lồng ghép trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, không theo kiểu khẩu hiệu, khẩu hiệu.

Đồng thời, các cơ quan quản lý cần tăng cường chế độ thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của các chủ thể kinh doanh dịch vụ CTR sinh hoạt tại chợ để ngăn chặn cũng như kịp thời phát hiện và xử lý các tổ chức kinh doanh chất thải. tổ chức, cá nhân vi phạm gây ô nhiễm môi trường. Theo đó, xem xét xử phạt các đối tượng kinh doanh dịch vụ CTR sinh hoạt theo hình thức lũy tiến, tăng dần sau mỗi lần vi phạm. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, cần xem xét bổ sung đình chỉ hoạt động nếu vi phạm nhiều lần.

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published.