Hoài cổ

Rate this post

Bộ phim truyền hình Ý Nỗi nhớ của Mario Martone là một cái nhìn đẹp đẽ về kết quả buồn vui lẫn lộn của việc cố gắng trở về nhà một lần nữa. Felice Lasco (Pierfrancesco…

Bài viết Nỗi nhớ xuất hiện lần đầu trên Film Threat.

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *