IANA phân cấp địa chỉ IP bằng Bitcoin – Tạp chí Bitcoin

5/5 - (1 vote)

Đây là ý kiến ​​biên tập của Moustafa Amin, một nhà lãnh đạo công nghệ với hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên môn tại các tổ chức, nhà cung cấp dịch vụ và công ty viễn thông lớn.

“Bitcoin không phải chuỗi khối”

Nếu bạn là một độc giả thường xuyên của Tạp chí Bitcoin hoặc nếu bạn là một người đam mê Bitcoin nói chung, bạn có thể đã thấy phương châm này. Tôi đã xem qua nó rất nhiều lần và tôi đồng ý với nó 100%.

Đôi khi có thể có một ngoại lệ nhỏ, chẳng hạn như khi phạm vi bị hạn chế, bối cảnh là riêng tư và không cần mã hóa nhưng trong hầu hết các trường hợp, luôn khôn ngoan khi sử dụng bitcoin.

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *