James Cameron đang thảo luận để khởi động lại nhượng quyền thương mại Kẻ hủy diệt, một lần nữa

Rate this post

Năm 1984, một bộ phim hành động khoa học viễn tưởng hạng B đã gây bão phòng vé. Được tạo ra bởi James Cameron, bộ phim bắt đầu với một […]

Bài đăng James Cameron trong Thảo luận để khởi chạy lại nhượng quyền thương mại Kẻ hủy diệt, Một lần nữa xuất hiện lần đầu trên Mối đe dọa điện ảnh.

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *