Jerome Powell phản đối Cục Dự trữ Liên bang – Tạp chí Bitcoin

Rate this post

“Fed Watch” là một podcast vĩ mô, đúng với bản chất nổi loạn của bitcoin. Trong mỗi tập, chúng tôi đặt câu hỏi về các câu chuyện chính thống và Bitcoin bằng cách xem xét các sự kiện hiện tại trong vĩ mô trên toàn cầu, với trọng tâm là các ngân hàng trung ương và tiền tệ.

Xem tập này trên YouTube hoặc Rumble

Nghe Tập Tại Đây:

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *