Kết thúc Devconnect, nhìn về phía trước!

Rate this post


Một vài tuần trước, chúng tôi đã cùng nhau đến Amsterdam cho sự kiện Devconnect đầu tiên. Trong tám ngày, các thành viên của cộng đồng Ethereum đã tổ chức các sự kiện, hội thảo chuyên sâu và các cuộc nói chuyện khai sáng. Khi chúng tôi công bố Devconnect, chúng tôi đã hình dung ra hệ sinh thái sẽ cùng nhau tổ chức các cuộc thảo luận chuyên sâu và hiệu quả, đồng thời học hỏi trong khi thực hiện nghiêm túc …

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *