Khách mời trong chương trình “Nếu anh ta không sống sót thì sao?” The Mandalorian S3E1 — Mỗi bộ phim đều có một bài học

Rate this post

Điều này đánh dấu sự trở lại thắng lợi của Chiến tranh giữa các vì sao phủ sóng nội dung cho Ian Simmons của podcast Kicking the Seat và kênh YouTube. Cuốn sách của Boba Fett đã không đi qua rất tốt. Obi-Wan Kenobi Andor đã đến và đi. mùa 3 của người Palestin mang Ian và “Nhà phê bình vĩ đại nhất Trái đất” trở lại với chiến tích của tay súng trông trẻ yêu thích của chúng ta. Hãy tận hưởng Ian, bản thân tôi, Annie Banks của Chuck Load of Comics, David Fowlie của Keep It Reel và Jeff York của The Setting Shot nói về mọi thứ Người Palestin.

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *