Khi hỏi cung bị can có bắt buộc phải ghi âm không?

Rate this post

Khi hỏi cung bị can có bắt buộc phải ghi âm không? Khi hỏi cung bị cáo cần lưu ý những vấn đề gì để không vi phạm pháp luật? … Việc trả lời những câu hỏi này không chỉ để bị can, người bào chữa cho bị can hiểu rõ quyền của mình mà còn là cơ sở để cá nhân, cơ quan tiến hành tố tụng không vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền lợi của mình. đảm bảo thực hiện đúng thẩm quyền của mình.Câu hỏi: Xin chào Luật sư, tôi muốn được Luật sư giải đáp về việc có bắt buộc phải ghi âm khi hỏi cung bị can không? Bạn có quyền hỏi cung bị can vào ban đêm không? Cần lưu ý điều gì khi hỏi cung bị can?

Chào bạn, xung quanh vấn đề có bắt buộc phải quay video khi hỏi cung bị can mà bạn quan tâm hay không, chúng tôi xin giải đáp như sau:

Khi hỏi cung bị can có bắt buộc phải ghi âm không?

Trước hết, bị cáo là từ dùng để chỉ một cá nhân, pháp nhân bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Quyết định khởi tố là căn cứ để xác định cá nhân, pháp nhân bị khởi tố là bị can trong vụ án hình sự.

Ghi âm, ghi hình khi hỏi cung bị can là ghi âm, ghi hình có âm thanh theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định và bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật được phép sử dụng khi hỏi cung bị can. Khoản 6 Điều 183 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định về việc ghi âm, ghi hình khi hỏi cung bị can như sau:


6. Việc hỏi cung bị can tại cơ sở giam giữ, tại trụ sở Cơ quan điều tra, cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra phải được ghi âm, ghi hình.


Việc hỏi cung bị can tại địa điểm khác được ghi âm, ghi hình theo yêu cầu của bị can hoặc của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

=> Theo quy định trên, suy ra đoạn ghi âm, ghi hình trong phiên hỏi cung bị can như sau:

+ Nếu việc hỏi cung bị can được tiến hành tại cơ sở giam giữ hoặc tại trụ sở Cơ quan điều tra, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra: Bắt buộc phải ghi âm, ghi hình. buộc. Điều này cũng có nghĩa là nếu không bố trí được thiết bị ghi âm, ghi hình theo quy định thì không được hỏi cung bị can;

+ Nếu việc hỏi cung bị can ở địa điểm khác: Không bắt buộc phải có ghi âm, ghi hình. Việc ghi âm, ghi hình được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng (Điều tra viên, Kiểm sát viên …) hoặc của chính bị can, bị cáo.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch 03/2018 / TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP, khi ghi âm, ghi hình có âm thanh thì việc hỏi cung bị can phải tuân theo một số quy định sau:

Cán bộ hỏi cung, lấy lời khai phải đăng ký với cán bộ nghiệp vụ về kỹ thuật thiết bị ghi âm, ghi hình tại cơ sở giam giữ, trụ sở Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát. cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trước khi trích xuất bị can để hỏi cung;

+ Cán bộ xét hỏi, lấy lời khai phải thông báo cho bị can việc ghi âm, ghi hình trước khi hỏi cung và việc thông báo này phải được ghi vào biên bản hỏi cung, biên bản lấy lời khai;

+ Việc ghi âm, ghi hình được thực hiện từ đầu phiên hỏi cung và có thể tạm dừng cho đến khi kết thúc phiên hỏi cung. Trước khi tạm dừng việc ghi âm, ghi hình, người hỏi cung / người làm chứng phải nêu rõ lý do, lý do, thời gian tạm dừng và thời gian, lý do tiếp tục ghi âm, ghi hình. đồng thời phải ghi nội dung này vào biên bản hỏi cung / biên bản tường trình;

+ Trường hợp hỏi cung bị can ngoài trụ sở làm việc của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, cơ quan được giao nhiệm vụ điều tra, nơi giam giữ thì cán bộ hỏi cung bị can tiến hành hỏi cung. lấy lời khai không cần ghi âm, ghi hình có âm thanh nếu bị cáo đồng ý.

Trường hợp theo yêu cầu của bị can, bị cáo, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải ghi âm, ghi hình có âm thanh nhưng không bố trí được thiết bị ghi âm, ghi hình thì người hỏi cung, người lấy lời khai phải thông báo cho bị can và chỉ được hỏi cung, hỏi lời khai khi bị can. đồng ý. Trong quá trình hỏi cung, nếu thiết bị ghi âm, ghi hình có sự cố kỹ thuật thì tiếp tục hỏi cung.

Vì thế, Bắt buộc phải ghi âm, ghi hình nếu việc hỏi cung bị can được thực hiện tại trại tạm giam, trụ sở Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, cơ quan được giao thực hiện một số hoạt động. hành động điều tra. Ghi âm, ghi hình trong trường hợp hỏi cung bị can ngoài trại giam, ngoài trụ sở Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, cơ quan được giao thực hiện một số hoạt động điều tra. thực hiện theo yêu cầu của bị can, bị cáo, người / cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Bạn có gặp vấn đề gì với việc ghi âm khi bạn xin phép không?

Những lưu ý khi hỏi cung bị can?

Căn cứ Điều 183 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định 4 lưu ý / 4 điều khi hỏi cung bị can ngoài vấn đề ghi âm, ghi hình khi hỏi cung bị can như chúng tôi đã trình bày. ở trên như sau:

Một là, Không được hỏi cung bị can vào ban đêm.

Luật pháp không cho phép tiến hành thẩm vấn vào ban đêm, trừ khi không thể tránh khỏi sự chậm trễ. Lý do không thể trì hoãn phải được ghi rõ trong biên bản hỏi cung.

Hai là, Không được giữ liên lạc với bị can và việc hỏi cung bị can phải tách biệt.

Các bị can phải được thẩm vấn riêng, không được tiếp xúc với nhau.

Ba là, Trong lần hỏi cung đầu tiên, cán bộ hỏi cung phải giải thích để bị can hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của bị can theo quy định của pháp luật.

Đây là trách nhiệm bắt buộc của người hỏi cung. Việc giải thích quyền và nghĩa vụ của bị can phải được ghi vào biên bản hỏi cung.

Bốn là, Công tố viên có quyền thẩm vấn trong một số trường hợp nhất định

Kiểm sát viên có quyền hỏi cung nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây theo quy định của pháp luật:

+ Khi bị can khiếu nại, tố cáo về hoạt động điều tra;

Hoặc có căn cứ xác định việc điều tra vi phạm pháp luật;

+ Hoặc các trường hợp khác khi xét thấy cần thiết;

Bốn là, Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên dùng nhục hình đối với bị can trong khi hỏi cung thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Vì thế, Có 4 lưu ý khi hỏi cung bị can mà các cá nhân, cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền phải tuân thủ mà chúng tôi đã nêu ở trên.

Đây là câu trả lời về Khi hỏi cung bị can có bắt buộc phải ghi âm không? Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với chúng tôi 19006199 để được hỗ trợ.

>> Luật sư có được có mặt khi hỏi cung bị can trong giai đoạn điều tra?

>> Quyết định khởi tố bị can khi nào?

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published.