Khung giải đấu của 64 – Bên dưới mớ rối rắm

Rate this post

Bạn đã bình chọn cho #AniMarchMadness chưa? Bây giờ bạn có thể ở đây và trên tất cả các mạng xã hội của chúng tôi.

Kiểm tra nó ra ở đây. Bỏ phiếu. Và RT để tối đa hóa độ phơi sáng.

Hãy biến đây thành một giải đấu hoang dã.

Bên dưới Tangles
@AnimeTangles

Còn hai ngày nữa cho #AniMarchMadness. Vào Vòng 1, Ngày 3.

Cảm ơn tất cả những người đã bình chọn trong ba ngày trước, nhưng hãy tiếp tục bình chọn cho họ!

Hôm nay chúng ta có tám trận đấu mới thú vị.

Hãy chắc chắn để ra ngoài và bỏ phiếu.

Bỏ phiếu sớm, bỏ phiếu thường xuyên, bỏ phiếu ở mọi nơi!

#Anime

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *