Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật nhưng hạn chế về năng lực, uy tín tự nguyện từ chức

Rate this post

Khuyến khích những cán bộ bị kỷ luật nhưng hạn chế về năng lực, uy tín tự nguyện từ chức - Ảnh 1.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng – Ảnh: GIA HÂN

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký thông báo kết luận. chính sách bố trí việc làm đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật.

Theo đó, vViệc bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và quy định của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, cho từ chức đối với cán bộ.

Bên cạnh đó, kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, hạn chế năng lực, mất uy tín không chờ hết nhiệm kỳ, bổ nhiệm, thực hiện phương châm “vào, ra, lên, xuống” trong công tác cán bộ, đồng thời đồng thời tạo điều kiện để những cán bộ bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện.

Đồng thời, góp phần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, với chế độ.

Kết luận nêu rõ, khuyến khích những cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo, khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện từ chức. Nếu không tự nguyện từ chức thì cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định.

Bộ Chính trị cũng nêu rõ, việc bố trí cán bộ sau khi từ chức, miễn nhiệm phải thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và theo định hướng:

Cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu sớm, thôi việc thì được cấp có thẩm quyền xem xét theo nguyện vọng.

Những cán bộ có nhu cầu tiếp tục công tác, cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí như sau:

– Trường hợp thời gian công tác dưới 5 năm:

Nếu cán bộ là Ủy viên Trung ương Đảng thì Bộ Chính trị xem xét, bố trí công việc phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Cán bộ ở các cơ quan Trung ương và địa phương được cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí làm công tác chuyên môn (không phải lãnh đạo, quản lý), được giữ nguyên ngạch công chức đã bổ nhiệm.

– Trường hợp có thời gian công tác từ 05 năm trở lên:

Cơ quan có thẩm quyền xem xét, bố trí công việc theo nguyên tắc trên.

Sau khi bị kỷ luật, cán bộ tự ý thôi việc thì cấp có thẩm quyền căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét từng trường hợp cụ thể để bố trí công tác theo hướng giảm một bậc. so với chức vụ khi bị kỷ luật.

Sau 24 tháng công tác trên cương vị mới, nếu khắc phục tốt khuyết điểm, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì cấp có thẩm quyền xem xét quy hoạch, bổ sung công tác. đề cử, giới thiệu người ứng cử lại chức vụ đã đảm nhiệm hoặc tương đương.

Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn, chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cấp ủy, tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện thông báo này bảo đảm thống nhất. , thống nhât.

Tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật …

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *