Làm thế nào để Đủ điều kiện nhận Thị thực EB1 với tư cách là Chuyên gia trong ngành Điện ảnh — Mỗi bộ phim đều có một bài học

Rate this post

Đủ điều kiện để được cấp Thị thực EB1A với tư cách là Chuyên gia trong ngành Điện ảnh

Để đủ điều kiện xin thị thực EB1A với tư cách là một chuyên gia trong ngành điện ảnh, bạn phải thể hiện khả năng phi thường trong lĩnh vực của mình. Điều này có nghĩa là bạn đã duy trì được sự hoan nghênh và công nhận trong nước hoặc quốc tế đối với những thành tựu của bạn trong ngành công nghiệp điện ảnh. Một số bằng chứng bạn có thể sử dụng để chứng minh khả năng phi thường của mình trong ngành điện ảnh bao gồm:

  • Giải thưởng và danh hiệu nhận được cho công việc của bạn trong ngành công nghiệp điện ảnh.

  • Tư cách thành viên trong các hiệp hội chuyên nghiệp hoặc các tổ chức liên quan đến ngành công nghiệp điện ảnh.

  • Các bài phê bình hoặc bài viết về công việc của bạn trong ngành điện ảnh.

  • Bằng chứng về việc tác phẩm của bạn được trưng bày hoặc trình diễn tại các buổi giới thiệu hoặc triển lãm nghệ thuật.

  • Bằng chứng về thành công thương mại của bạn trong ngành điện ảnh.

  • Bằng chứng khác chứng minh khả năng phi thường của bạn trong ngành công nghiệp điện ảnh.

Đủ điều kiện để nhận Visa EB1B với tư cách là Chuyên gia trong ngành Điện ảnh

Để đủ điều kiện xin thị thực EB1B với tư cách là một chuyên gia trong ngành điện ảnh, bạn phải chứng minh rằng bạn là một giáo sư hoặc nhà nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực của mình. Điều này có nghĩa là bạn phải có trình độ chuyên môn cao trong ngành công nghiệp điện ảnh, cũng như thành tích bền vững về thành tích xuất sắc trong lĩnh vực của bạn. Một số bằng chứng bạn có thể sử dụng để chứng minh tình trạng giáo sư hoặc nhà nghiên cứu xuất sắc của mình trong ngành điện ảnh bao gồm:

  • Bằng chứng về quyền tác giả của bạn đối với các bài báo hoặc sách học thuật trong ngành điện ảnh.

  • Bằng chứng về sự tham gia của bạn với tư cách là người đánh giá công việc của những người khác trong ngành công nghiệp điện ảnh.

  • Bằng chứng về những đóng góp nghiên cứu khoa học hoặc học thuật ban đầu của bạn cho ngành công nghiệp điện ảnh.

  • Bằng chứng khác chứng minh tình trạng giáo sư hoặc nhà nghiên cứu xuất sắc của bạn trong ngành điện ảnh.

Đủ điều kiện để nhận Visa EB1C với tư cách là Chuyên gia trong ngành Điện ảnh

Để đủ điều kiện xin thị thực EB1C với tư cách là chuyên gia trong ngành điện ảnh, bạn phải chứng minh rằng bạn là giám đốc điều hành hoặc quản lý đa quốc gia trong ngành điện ảnh. Điều này có nghĩa là bạn phải đã làm việc bên ngoài Hoa Kỳ ít nhất một trong ba năm trước khi nộp đơn xin thị thực và bạn đã được một chủ lao động Hoa Kỳ tuyển dụng ở vị trí quản lý hoặc điều hành trong ngành công nghiệp điện ảnh ít nhất một năm hoặc chủ lao động nước ngoài có liên quan đến chủ lao động Hoa Kỳ.

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *