Luật đất đai sửa đổi

Rate this post

Đó là những ý kiến ​​được các đại biểu phát biểu tại Hội thảo về những tồn tại, bất cập trong Luật Đất đai 2013 và các giải pháp sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức ngày 14/9.

Đồng bộ, hài hòa giữa Luật Đất đai và các luật khác có liên quan

Trao đổi tại hội thảo, PGS.TS. GS.TS Nguyễn Quang Tuyến, Trưởng Khoa Luật Kinh tế – Trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng, việc sửa đổi Luật Đất đai 2013 cần đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, hài hòa giữa Luật và Luật Đất đai. Đất đai và các quy chế khác có liên quan. Hiện nay trên một thửa đất có tới 24 điều luật quy định ở các góc độ khác nhau. Vì vậy, việc sửa đổi Luật Đất đai chỉ có thể tháo gỡ một phần, nếu không tập trung sửa đổi đồng bộ các luật khác có liên quan như Luật Nhà ở 2014, Luật Kinh doanh bất động sản 2014, Bộ luật Dân sự. Luật Đầu tư năm 2015, Luật Đầu tư năm 2020, … sẽ không giải quyết triệt để những tồn tại, bất cập trên thực tế.

Đồng thời, dự thảo sửa đổi Luật Đất đai 2013 cần đề cập đến bất động sản mới hiện nay, tránh đề cập chung chung; Đồng thời, cần đề cập cụ thể hơn việc quản lý, sử dụng đất dành cho bất động sản du lịch. Dự thảo sửa đổi Luật Đất đai 2013 cũng cần làm rõ nhiều thuật ngữ như “tài sản gắn liền với đất”, thế nào là “đất hoang”,… vì nếu giải thích không rõ ràng sẽ gây khó khăn, nhầm lẫn. .

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia về giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp cho rằng, cần có cơ chế pháp lý hoàn thiện hơn về xác định tư cách chủ thể trong những biến động. về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với người sử dụng đất là hộ gia đình theo hướng điều chỉnh cho nhóm người sử dụng đất là thành viên gia đình và thành viên của nhóm cá nhân sử dụng đất này. tham gia giao dịch theo cơ chế sở hữu chung từng phần. Đặc biệt, Luật Đất đai cần quy định cụ thể hơn về căn cứ xác định thành viên hộ gia đình sử dụng đất, cơ chế xác lập, thực hiện, hủy bỏ, vô hiệu giao dịch nói chung và giao dịch bảo đảm nói riêng khi chỉ có một hoặc một số các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất tham gia xác lập và thực hiện giao dịch.

Mặt khác, ông Nguyễn Hồng Hải cũng cho rằng cần bổ sung định nghĩa tài sản gắn liền với đất vào Luật Đất đai để có sự thống nhất trong nhận thức pháp luật, xây dựng pháp luật và đặc biệt là áp dụng pháp luật. Sự đồng thuận trong khoa học pháp lý, thực tiễn quản lý nhà nước và thực tiễn giao lưu dân sự vì Luật Đất đai và các luật khác có liên quan gần đây mới thừa nhận và sử dụng cụm từ “tài sản gắn liền với đất”. Không có giải thích cụ thể cho thuật ngữ này. Cùng với đó, cần có cơ chế pháp lý rõ ràng hơn về cơ chế đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, trong đó cần làm rõ các trường hợp phải đăng ký tài sản gắn liền với đất. không cần đăng ký.

Việc tính thuế sẽ theo khung giá đất do Nhà nước quy định.

Luật sư Nguyễn Văn Hà, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, trong dự thảo sửa đổi Luật Đất đai 2013, giá đất đang được tiếp cận theo hướng sát với giá thị trường nhất mà không xác định theo khung giá. đất. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc đưa ra các hình thức phù hợp để giá đất tiệm cận với giá thị trường không phải là điều dễ dàng. Khung giá đất quy định một loại, giá đất chuyển nhượng ký trên hợp đồng đã được công chứng là giá khác, giá đất do cơ quan thẩm định lại là giá khác. Vấn đề nằm ở chỗ, đối với người dân khi bán đất cho người khác, hợp đồng bao giờ cũng là giá thấp nhất, số tiền nhận được là cao nhất mà Nhà nước không kiểm soát được. mà hầu hết. Do đó, việc tính thuế sẽ căn cứ vào khung giá đất do Nhà nước quy định. Khi quyền lợi của các bên không giống nhau mà khung giá đất theo giá thị trường lại đặt ra một bài toán vô cùng nan giải.

Mặt khác, các nhà lập pháp cũng chưa đưa ra được cơ chế để giảm thiểu và kéo lùi các mối quan hệ mâu thuẫn đó. Trong dự thảo, nhiều cơ chế đã được đưa ra nhưng chưa tiếp cận được sự giám sát, cụ thể là việc các lực lượng ngoài nhà nước chưa tham gia vào quá trình xác định giá thị trường là bao nhiêu, vì việc xác định giá thị trường cần được đảm bảo bởi sự đồng thuận và chấp nhận của nhiều thành phần để có thể hình thành và áp dụng giá thị trường trong thực tế.

Theo ông Đỗ Duy Thường, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ – Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong nội dung thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, vai trò của Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở là rất quan trọng. trong việc tham gia tuyên truyền, vận động ngay từ khi có thông báo thu hồi đất đến khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng và cần được thể hiện rõ trong Dự thảo sửa đổi Luật Đất đai năm 2013.

Cùng với đó là việc phát huy vai trò giám sát của Mặt trận, cụ thể hóa vai trò giám sát, quản lý, sử dụng đất đai của Mặt trận, các tổ chức chính trị – xã hội và Nhân dân; tham gia tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo về đất đai; phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở.

Các ý kiến ​​tại hội nghị ghi nhận việc thể chế hóa tinh thần Nghị quyết số 18-NQ / TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai , tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao ”về chế độ tài chính đối với đất đai trong dự thảo như bỏ khung giá đất và định giá đất theo nguyên tắc thị trường; thực hiện giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các dự án có sử dụng đất; đánh thuế cao hơn đối với người sở hữu nhiều nhà, đất, đầu cơ, bỏ hoang hóa; đề cao yêu cầu bảo vệ lợi ích của nhân dân; tăng cường công khai, minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý đất đai và thị trường bất động sản… /.

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *