MicroStrategy đang tìm kiếm một kỹ sư phần mềm Bitcoin Lightning

Rate this post

Công ty phần mềm và trí tuệ kinh doanh nổi tiếng MicroStrategy tìm cách thuê một kỹ sư phần mềm để phát triển nền tảng SaaS dựa trên Lightning Network.

Điều này xảy ra ngay sau khi cựu CEO của công ty – Michael Saylor – từ chức.

Công ty đã quảng cáo cho vị trí nhà phát triển phần mềm có kinh nghiệm cho nền tảng mới, cung cấp cho các doanh nghiệp Các giải pháp sáng tạo cho các thách thức an ninh mạng và cho phép các trường hợp sử dụng thương mại điện tử mới.

Người được tuyển dụng sẽ được giao nhiệm vụ xây dựng các giải pháp phần mềm sử dụng Bitcoin Blockchain và Lightning Network hoặc các công nghệ tài chính phi tập trung khác.

MicroStrategy là một trong những người như vậy người giữ BTC lớn nhất và cho đến nay đã mua 130.000 đồng tiền kể từ lần đầu tiên vào năm 2020.


Xem thêm:

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *