Mọi thứ bong bóng và Bitcoin đều khắc phục được điều đó – Tạp chí Bitcoin

Rate this post

Đây là đoạn ghi âm cuộc trò chuyện Twitter Spaces gần đây về thị trường tín dụng bị phá vỡ, lạm phát tăng cao và lý do tại sao chúng ta cần sửa chữa hệ thống tài chính hiện tại.

Nghe Tập Tại Đây:

Dylan LeClair: Trong 40 năm qua, nó có vẻ giống như bong bóng, khi thành phần thời hạn này biến mất và khi lãi suất phi rủi ro ngày dài đó tăng lên, cao hơn hoặc tăng cao hơn, rằng danh mục đầu tư 60/40 lương hưu với những loại đó của LDI (đầu tư theo định hướng trách nhiệm pháp lý), nơi họ đang sử dụng những trái phiếu lâu đời đó làm tài sản thế chấp, có vẻ như đó có thể là điểm phá vỡ.

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *