Mười điểm nổi bật từ Liên hoan phim Rotterdam 2023

Rate this post

Mười điểm nổi bật từ Liên hoan phim Rotterdam 2023 – Little White Lies

Logo Lời Nói Dối Nhỏ Màu Trắng

Về Little White Lies

Little White Lies được thành lập vào năm 2005 với tư cách là một tạp chí in hai tháng một lần cam kết tôn vinh những bộ phim hay và những người tài năng đã tạo ra chúng. Kết hợp thiết kế tiên tiến, minh họa và báo chí, chúng tôi được mô tả là “đi đầu trong phong trào xuất bản độc lập.” Các bài đánh giá của chúng tôi có một hệ thống xếp hạng ba bên độc đáo nắm bắt các khía cạnh khác nhau của trải nghiệm xem phim. Chúng tôi tin vào Sự thật & Phim ảnh.

biên tập

Thiết kế

lượng tử


Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *