Nâng cao kiến ​​thức, nghiệp vụ về giảm nghèo cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở huyện Bá Thước

Rate this post

Sáng 8-9, tại huyện Bá Thước, Hội Nông dân Việt Nam tổ chức buổi tập huấn truyền thông nâng cao kiến ​​thức, kỹ năng nghiệp vụ cơ bản thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho 150 nông dân. Chi bộ Hội Nông dân trên địa bàn huyện.

Nâng cao kiến ​​thức, nghiệp vụ về giảm nghèo cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở huyện Bá Thước

Toàn cảnh buổi đào tạo.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được đồng chí Phạm Văn Đức, Phó Trưởng Ban Công tác xã hội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thông tin các chuyên đề về: Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bền vững trong thời kỳ. Năm 2021-2025; lý thuyết về xóa đói giảm nghèo; quan điểm của Đảng đối với công tác giảm nghèo; những thành tựu quan trọng trong xóa đói giảm nghèo; định hướng và giải pháp thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững đến năm 2025; giới thiệu một số mô hình giảm nghèo hay của các địa phương.

Nâng cao kiến ​​thức, nghiệp vụ về giảm nghèo cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở huyện Bá Thước

Đồng chí Phạm Văn Đức, Phó Trưởng Ban Công tác xã hội Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu các chuyên đề.

Buổi tập huấn đã giúp các học viên nắm được những kiến ​​thức cơ bản về giảm nghèo bền vững; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân trong các hoạt động của Hội, hiểu rõ hơn các quy định, quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, không để sót đối tượng. Đồng thời nâng cao năng lực thực hiện các chương trình giảm nghèo, giúp hội viên, nông dân thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với người nghèo.

Vân An

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *