Ngày 22 tháng 11 Phân tích kỹ thuật: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, DOGE, MATIC, DOT

Rate this post

Việc tiếp tục bán ra trên thị trường tiền điện tử đã kéo tổng vốn hóa thị trường xuống dưới 800 tỷ USD vào ngày 21 tháng 11. Các nhà giao dịch ngày càng lo lắng về mức độ thiệt hại mà sự cố FTX có thể gây ra. ra cho một số công chúng […]

The post Phân tích kỹ thuật ngày 22/11: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, DOGE, MATIC, DOT appeared first on .

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *