Numskull giới thiệu Vịt sưu tập TUBBZ mới Bao gồm Vịt MY HERO ACADEMIA mới — GeekTyrant

Rate this post

Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, All Might là những chú vịt đầu tiên từ Học viện anh hùng của tôi xuất hiện trong ao vịt và hy vọng sẽ không phải là lần cuối cùng. Midoriya và Bakgo trông ổn, nhưng con vịt All Might đó thì lố bịch kinh khủng. Tôi hy vọng rằng Shoto Todoroki sẽ ở trong lứa vịt tiếp theo từ Học viện anh hùng của tôi bởi vì anh ấy không chỉ rất nổi tiếng mà còn là một con vịt tuyệt vời.

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *