PARIS PARAMOUNT: Netflix tiếp tục đầu tư vào bộ phim có kinh phí lớn, đầy sao của Nancy Meyers

Rate this post

PARIS PARAMOUNT: Netflix tiếp tục đầu tư vào bộ phim có kinh phí lớn, đầy sao của Nancy Meyers

Netflix loại bỏ một bộ phim hài lãng mạn khỏi Slate của nó –
Tối cao Paris không còn là một đi tại Netflix mặc dù báo cáo gần đây rằng Nancy Meyers‘ bộ phim đã chọn một số diễn viên tên tuổi. Nancy Meyers đã sẵn sàng để chỉ đạo một bộ phim hài lãng mạn có kinh phí 130 triệu đô la toàn sao cho Netflix. Có thông tin cho rằng bộ phim, Tối cao Pariscó […]

Tiếp tục đọc: PARIS PARAMOUNT: Netflix tiếp tục đầu tư vào bộ phim có kinh phí lớn, đầy sao của Nancy Meyers

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *