Phân tích Đường trung vị – Quan điểm Kỹ thuật La bàn của Thị trường

Rate this post

Ứng dụng của Pitchfork Tiêu chuẩn

Hành động giá tạo ra một lưới toán học, khi được đưa ra ánh sáng, có thể được sử dụng để xác định các mục tiêu, cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự. Lưới sẽ hiển thị thông qua phân tích độc lập của ba trục: ngang (giá), dọc (thời gian) và đường chéo (giá và thời gian). Mục tiêu của blog này, Phần 2, là…

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *