Quá khứ, Hiện tại, Tương lai: AFTRS’ ở mức 50

Rate this post

Trường Phát thanh và Truyền hình Điện ảnh Úc (AFTRS) kỷ niệm 50 năm thành lập vào năm nay.

Bài đăng Quá khứ, Hiện tại, Tương lai: AFTRS’ ở tuổi 50 xuất hiện đầu tiên trên FilmInk.

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *