SBF cho biết Alameda sẽ tránh được khủng hoảng thanh khoản FTX

Rate this post

Sam Bankman-Fried đã xác nhận rằng Alameda Research đang ngừng hoạt động. Giám đốc điều hành FTX SBF nói Xin lỗi Alameda Research đang ngừng hoạt động của mình. 1) Tôi xin lỗi. Đó là điều lớn nhất. Tôi đụ …

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published.