Sóc Trăng chăm lo đời sống cho bà con Khmer

Rate this post

STO – Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Sóc Trăng đã tích cực triển khai nhiều giải pháp chăm lo, phát triển kinh tế vùng đồng bào Khmer, góp phần nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. đời sống vật chất cho đồng bào Khơme.

Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022. ĐÀ LẠT

Thực hiện kịp thời các chính sách giảm nghèo; tạo điều kiện cho người nghèo, người cận nghèo tiếp cận các chính sách của Nhà nước để vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, ông Thạch Thanh Tùng – Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng cho biết. việc thực hiện các chính sách dân tộc luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo kịp thời, sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành trong chỉ đạo thực hiện và được sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Việc thực hiện các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã làm thay đổi diện mạo nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, nhất là chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra. Thực hiện Nghị quyết số 68 / NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sóc Trăng đã hỗ trợ cho 25.760 doanh nghiệp và hộ kinh doanh (với 40.577 nhân khẩu). nhân công), kinh phí thực hiện hơn 100,9 tỷ đồng; hỗ trợ cho 241.012 lao động, kinh phí thực hiện hơn 351,3 tỷ đồng, trong đó lao động tự do được hỗ trợ 125.551 người với kinh phí hơn 188,3 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chính sách cấp thẻ BHYT miễn phí cho hộ nghèo, đặc biệt là hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. khoảng 251.354 người, đạt 58,76%. Đồng chí Dương Phol – Bí thư chi bộ khóm 5, phường 9, thành phố Sóc Trăng cho biết: “Cụm 5 có đông đồng bào Khmer sinh sống (hơn 40%), những năm qua Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách. Khi có các chính sách hỗ trợ, Chi nhánh chúng tôi luôn đi khảo sát từng hộ đồng bào dân tộc thiểu số để họ được hỗ trợ kịp thời nhằm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo ”.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế – xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, tỉnh đã kịp thời đề ra nhiều giải pháp chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai đồng bộ. Bộ phát triển kinh tế và xã hội. Năm 2022, tình hình kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát triển theo hướng tích cực; cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo ổn định; cơ sở hạ tầng ở những khu vực có đông dân cư dân tộc thiểu số tập trung đầu tư xây dựng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số có điều kiện thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội; chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo được nâng cao; Hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú được quan tâm đầu tư, xây dựng; chăm sóc sức khỏe cho người dân trong vùng dân tộc thiểu số tiếp tục được tập trung triển khai; bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của nhân dân dân tộc thiểu số được bảo tồn và phát huy. Hệ thống chính trị ở cơ sở vùng dân tộc thiểu số dân tộc thiểu số tiếp tục được củng cố, kiện toàn; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh dân tộc thiểu số tiếp tục ổn định.

Hiện tỉnh đang thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025. Từ chương trình này hy vọng sẽ góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc Khmer, đưa bộ mặt nông thôn vùng dân tộc Khmer ngày càng khởi sắc. nhọn.

MULTILINE

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *