Tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản

Rate this post

Tặng sổ tiết kiệm cho học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do các ngân hàng tài trợ. (Hình minh họa)

(Thanhuytphcm.vn) – UBND TPHCM vừa ban hành báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững TPHCM giai đoạn 2016-2020 và năm 2021.

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2016-2020, thành phố và các quận, huyện, phường, xã, thị trấn tập trung thực hiện nhiều giải pháp, lồng ghép chương trình giảm nghèo vào các chương trình, kế hoạch của từng ngành, lĩnh vực nhằm phát huy tối đa các nguồn lực xã hội hỗ trợ người nghèo. hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố; qua đó, thành phố đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo hàng năm và giai đoạn 2016 – 2020; hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố giai đoạn 2016 – 2020 và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 – 2020 trước thời hạn.

Kết quả giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020 đã tác động tích cực đến phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, sản phẩm sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của người nghèo góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế chung của thành phố. , đặc biệt là góp phần hoàn thành chỉ tiêu xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn thành phố (56/56 xã hoàn thành tiêu chí hộ nghèo).

Bên cạnh đó, thu nhập của người nghèo tăng ổn định và thành phố kiểm soát đáy cận nghèo của thành phố, đạt 28 triệu đồng / người / năm; Đồng thời, cơ bản hoàn thành 4 – 5 chỉ tiêu thiếu hụt, không chỉ có ý nghĩa của mỗi chỉ tiêu mà còn có tác động lớn đến kinh tế hộ gia đình, đời sống vật chất, tinh thần của từng hộ nghèo và cộng đồng. xã hội, góp phần không nhỏ vào việc giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Ngay từ đầu năm 2021, UBND thành phố đã ban hành quy định về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của thành phố giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định phê duyệt Chương trình giảm nghèo bền vững thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch điều tra lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021 – 2025. Ngoài ra, Sở Lao động TP. , Thương binh và Xã hội được giao. ban hành kịp thời các nội dung thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 của Thành phố; Từ đó, quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã hoàn thành việc điều tra, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 – 2025 và thực hiện các chính sách hỗ trợ, chăm lo cho hộ nghèo, hộ nghèo. cận nghèo, trọng tâm là hỗ trợ vốn vay, cấp thẻ bảo hiểm xã hội năm 2021, miễn giảm học phí, chăm lo Tết Kỷ Sửu năm 2021; đặc biệt là chăm lo, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong thời gian qua.

Trong giai đoạn 2021-2025, thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo, không để tái nghèo, tạo điều kiện thuận lợi để người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố tiếp cận tốt nhất cơ bản. các dịch vụ xã hội. giáo dục – đào tạo, y tế, việc làm – bảo hiểm xã hội, nhà ở, điều kiện sống và trợ giúp xã hội) nhằm cải thiện, nâng cao mức sống, đời sống và chất lượng cuộc sống cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Thành phố, đảm bảo bền vững xóa đói giảm nghèo. Phấn đấu đến cuối năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia và dưới 0,5% hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố.

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *