Tạp chí Chính trị – Bitcoin

Rate this post

Bài viết này được giới thiệu trên Tạp chí Bitcoin “Vấn đề về Đảng Cam”. Bấm vào đây để đăng ký ngay.

“Ngày nay không có gì hiện đại hơn cuộc tấn công dữ dội chống lại The Poli. Các nhà tài chính Mỹ, các nhà kỹ thuật công nghiệp, những người theo chủ nghĩa xã hội Mác xít đoàn kết yêu cầu loại bỏ sự cai trị thiên lệch của chính trị đối với việc quản lý kinh tế không thiên vị. Không còn vấn đề chính trị, chỉ có nhiệm vụ tổ chức – kỹ thuật và kinh tế – xã hội học. Kiểu tư duy kinh tế – kỹ thuật thịnh hành ngày nay không còn khả năng nhận thức một ý tưởng chính trị nữa ”.

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published.