Teaser Trailer: Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

Rate this post

Đúng, đó là lần khởi động lại mà bạn không biết là mình cần…Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem được thiết lập để giới thiệu lại thế giới về Heores In A Half Shell của New York…

 

Bài đăng Đoạn giới thiệu giới thiệu: Ninja rùa đột biến tuổi teen: Hỗn loạn đột biến xuất hiện đầu tiên trên FilmInk.

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *