Thử nghiệm thị trường Darknet của Silk Road cho Bitcoin – Tạp chí Bitcoin

Rate this post

Đây là bài xã luận quan điểm của Jacob Kozhipatt, một người dùng YouTube và là nhà văn.

Đối với những người chưa quen biết, The Silk Road là một thị trường darknet nơi người dùng mua và bán tất cả các loại sản phẩm, kể cả những sản phẩm bị coi là bất hợp pháp – thường là ma túy.

Những người ủng hộ lập luận rằng Con đường tơ lụa đã tận dụng công nghệ để tạo ra thị trường nhất thiết phải tách khỏi sự tham nhũng của các chính phủ và các ngân hàng lớn. Đối với các nhà phê bình, thị trường là kẻ thù của Nhà nước, tạo điều kiện cho việc bán các chất bất hợp pháp đã tàn sát vô số sinh mạng.

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *