Thủ tục cấp lại sổ BHXH qua mạng đơn giản nhất

Rate this post

Trường hợp cấp lại sổ BHXH

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 46 Quyết định 595 / QĐ-BHXH năm 2017, sổ BHXH được cấp lại trong các trường hợp sau:

– Cấp lại sổ BHXH gồm bìa và tờ rời nếu người lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Làm mất, hư hỏng sổ BHXH

+ Gộp sổ BHXH

+ Đổi số sổ BHXH

+ Thay đổi họ, tên, chữ đệm

+ Thay đổi ngày, tháng, năm sinh

+ Người lao động đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần nhưng chưa tính thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.

– Cấp lại bìa sổ BHXH nếu bìa có thông tin sai về giới tính, quốc tịch.

– Cấp lại tờ rời sổ BHXH nếu tờ rời bị mất, hỏng.

Thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do bị mất, bị hỏng

Trong trường hợp này, người lao động có thể thực hiện trên cả Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam và ứng dụng VssID.

* VssID ứng dụng

Bước 1: Đăng nhập tài khoản VssID bằng mã số BHXH và mật khẩu do cơ quan BHXH cung cấp

Thủ tục cấp sổ BHXH mới trực tuyến đơn giản nhất - Ảnh 1.

Bước 2: Tại trang Quản lý nhân sự chọn Dịch vụ công cộng

Hồ sơ cấp lại sổ BHXH trực tuyến đơn giản nhất - Ảnh 2.

Sau đó chọn dịch vụ Cấp lại sổ BHXH không thay đổi thông tin

Thủ tục cấp lại sổ BHXH qua mạng đơn giản nhất - Ảnh 3.

Bước 3: Chọn nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện và nhập địa chỉ cụ thể.

Thủ tục cấp lại sổ BHXH qua mạng đơn giản nhất - Ảnh 4.

Bước 4: Nhấn gửi.

Theo Quyết định 595 / QĐ-BHXH, thời gian giải quyết cấp lại sổ BHXH tối đa là 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ. Như vậy, sau khi hoàn thành các thủ tục trên, người lao động (nếu chọn hình thức nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện) sẽ mất khoảng 10 ngày trở lên để nhận được sổ BHXH mới.

* Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam:

Bước 1: Truy cập https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/

Người lao động sử dụng mã số BHXH để đăng nhập.

Hồ sơ cấp lại sổ BHXH trực tuyến đơn giản nhất - Ảnh 5.

Bước 2: Chọn Khai báo hồ sơ đã sẵn sàng Chọn kê khai mục Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng.

Hồ sơ cấp lại sổ BHXH trực tuyến đơn giản nhất - Ảnh 6.

Bước 3: Nhập địa chỉ chi tiết và mã xác minh rồi nhấn Xác nhận

Thủ tục cấp lại sổ BHXH qua mạng đơn giản nhất - Ảnh 7.

Tương tự như trên, sau khoảng 10 ngày làm việc, người lao động sẽ nhận được sổ BHXH từ nhân viên bưu điện.

Thủ tục cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh

Trong trường hợp này, người lao động có thể thực hiện trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bước 1: Truy cập https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/ và đăng nhập vào tài khoản của bạn

Bước 2: Chọn Khai báo hồ sơ sau đó chọn kê Cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin cá nhân.

Hồ sơ cấp lại sổ BHXH trực tuyến đơn giản nhất - Ảnh 8.

Bước 3: Nhập thông tin cần thay đổi vào Mục II.

Tại đây, nhân viên chỉ cần nhập thông tin đã thay đổi.

Thủ tục cấp lại sổ BHXH qua mạng đơn giản nhất - Ảnh 9.

Bước 4: Chụp ảnh mặt trước và mặt sau của CCCD / CMND / Hộ chiếu và tải lên File đính kèm.

Thủ tục cấp lại sổ BHXH qua mạng đơn giản nhất - Ảnh 10.

Bước 5: Nhập mã xác minh và nhấn Xác nhận.

Sau khi hoàn thành việc đăng ký, sau khoảng 10 ngày làm việc, người lao động sẽ nhận được sổ BHXH mới từ nhân viên bưu điện.

https://cafef.vn/thu-tuc-xin-cap-lai-so-bhxh-online-don-gian-nhat-20220710110358179.chn

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published.