Tình đoàn kết quốc tế trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Rate this post

(SHTT) – Gần 60 năm hoạt động cách mạng, hơn 30 năm hoạt động ở nước ngoài, liên tục tham gia các phong trào cách mạng và đóng góp vào sự nghiệp chung của cách mạng thế giới, là thông điệp của tình hữu nghị và hợp tác trên thế giới. Hợp tác quốc tế luôn được Hồ Chí Minh thể hiện rõ ràng và vững chắc.

Trong lúc sự nghiệp cách mạng của toàn dân ta đang bước vào giai đoạn quyết định thì ngày 2-9-1969, sau một thời gian lâm bệnh nặng, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã từ trần. Trái tim anh như ngừng đập khi chưa được nhìn thấy một nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, thống nhất, để lại niềm tiếc thương vô hạn của toàn Đảng, toàn dân và bạn bè trên thế giới.

Chia tay chúng tôi, Người đã để lại bản “Di chúc” lịch sử, là tài sản tinh thần vô giá, chứa đựng biết bao tình cảm và những lời dặn dò tâm huyết cho đời sau. Mở đầu di chúc, Người bày tỏ ý định đến ngày toàn thắng “sẽ thay mặt nhân dân ta thăm và cảm ơn các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa và các nước bạn bè năm châu đã nhiệt tình ủng hộ. giúp ích cho cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta ”(1). Nhưng điều ước này đã không thành hiện thực. Nhưng nó đã thể hiện tình cảm quốc tế vô cùng trong sáng và lòng biết ơn vô hạn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự đóng góp, giúp đỡ quý báu của anh em, bạn bè trên thế giới đối với sự nghiệp cách mạng. của Việt Nam.

Tư tưởng đoàn kết của Người thể hiện tầm nhìn chính trị của một vĩ nhân, trí tuệ của người tổ chức cách mạng luôn đặt yếu tố đoàn kết lên hàng đầu. Theo lời dạy của Người, chỉ có “đoàn kết, đại đoàn kết” mới có thể tập hợp lực lượng, hình thành tổ chức cách mạng, tạo nên sức mạnh to lớn làm chuyển biến lý luận, chủ trương, tầm quan trọng của khoa học. những quan điểm của Đảng thành hiện thực và đạt được “thành công rực rỡ”.

Gần 60 năm hoạt động cách mạng, hơn 30 năm hoạt động ở nước ngoài, liên tục tham gia các phong trào cách mạng và đóng góp vào sự nghiệp chung của cách mạng thế giới, thông điệp về hữu nghị và hợp tác quốc tế luôn được Hồ Chí Minh thể hiện rõ ràng và vững chắc.

1

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với nhà báo Pháp Giles Roy trên bậc thềm Phủ Chủ tịch

Theo Người, các dân tộc phải đoàn kết thành một mặt trận, tạo nên sức mạnh cả vật chất và tinh thần, chống kẻ thù chung là thực dân, đế quốc, giành lại độc lập, tự do cho mỗi dân tộc. . Vì vậy, những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế đều bắt nguồn từ tình thương yêu đồng bào, đoàn kết toàn nhân loại vì mục tiêu giải phóng các dân tộc bị áp bức, giải phóng các giai cấp, giải phóng con người.

Trong Đại hội lần thứ nhất của Quốc tế thứ ba, Nguyễn Ái Quốc đã kêu gọi giai cấp vô sản các nước đoàn kết lại. Tại Đại hội lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp ở Tua (12-1920), Người đã bỏ phiếu bầu gia nhập Quốc tế Cộng sản, trở thành thành viên sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, tổ chức duy nhất ở Pháp. bảo vệ lợi ích của Việt Nam và theo đuổi lý tưởng tự do, bình đẳng và huynh đệ của cách mạng Pháp. Gia nhập Đảng Xã hội Pháp, Nguyễn Ái Quốc trở thành “nhà cách mạng độc tài” đấu tranh vì quyền lợi của dân tộc. Sau đó, Người cùng một số đại biểu thuộc địa của Pháp thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa, cùng các đồng chí Trung Quốc, Ấn Độ, Triều Tiên, In-đô-nê-xi-a, Miến Điện … Liên minh các dân tộc bị áp bức Á – Đông nhằm đoàn kết các dân tộc bị áp bức và liên minh với các vô sản hóa đất nước và đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân.

Bác đưa ra một ví dụ rất trực quan: Chủ nghĩa tư bản là con đỉa hai vòi – một vòi hút máu giai cấp vô sản và nhân dân lao động chính quốc, một vòi hút máu giai cấp vô sản và nhân dân lao động. ở thuộc địa. Để giết con quái vật đó, bạn phải cắt cả hai thân của nó cùng một lúc. Nếu bạn chỉ cắt bỏ một trong các vòi, quái vật sẽ tiếp tục sống và vết cắt sẽ mọc trở lại. Như vậy, Hồ Chí Minh đã nêu lên một hình ảnh cụ thể cho thấy sự cần thiết phải có sự liên minh, phối hợp giữa cách mạng chính quốc và cách mạng thuộc địa.

Không phải ngẫu nhiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong Di chúc: “Là người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào về sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, càng đau xót trước tình anh em bất hòa hiện nay. các bữa tiệc ”(2). Biết không thể tiếp tục làm “thiên binh cách mạng”, trước khi ra đi, Người dặn dò: “Đảng ta sẽ ra sức làm việc, góp phần đắc lực vào việc khôi phục sự đoàn kết giữa các đảng anh em trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lê-nin và chuyên chính vô sản. chủ nghĩa quốc tế, có lý và có tình ”(3).

“Có lý, có tình” vừa là biểu hiện của tinh thần đoàn kết đấu tranh, vừa là nguyên tắc quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết những bất đồng giữa phong trào công nhân và cộng sản quốc tế, trong đó có việc giải quyết các tranh chấp dân tộc. Ở đây, thể hiện sự tuân thủ những nguyên lý quan trọng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, xuất phát từ lợi ích chung của cách mạng thế giới, tôn trọng lẫn nhau trên tinh thần, tình cảm của những người có chung lý tưởng, mục tiêu. đấu tranh, khắc phục tư tưởng sô vanh, “nước lớn”, “đảng lớn” … Dù lo lắng tột cùng, nhưng Người vẫn tin tưởng chắc chắn rằng mọi bất đồng sẽ được giải quyết, các đảng anh em nhất định đoàn kết đưa phong trào cách mạng thế giới tiến lên.

2

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Ngài Perez, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Cuba tại vòng hoa Phủ Chủ tịch

Tư tưởng đoàn kết quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấm nhuần mọi hành động, việc làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đến cuối đời, dòng cuối cùng của Chỉ thị cũng là tâm nguyện: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết, đoàn kết phấn đấu, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới ”(4).

Là một nhà hoạt động cách mạng đấu tranh vì quyền lợi của mọi tầng lớp nhân dân, đoàn kết với các lực lượng yêu chuộng hòa bình, dân chủ và tiến bộ trên thế giới theo tư tưởng Hồ Chí Minh, không chỉ vì độc lập, tự do của dân tộc mình. mà còn thể hiện sự tôn trọng truyền thống của các nước thực dân, đế quốc đã xâm lược. Đó cũng là biểu hiện của chủ nghĩa nhân văn cao cả Hồ Chí Minh – không gây hận thù dân tộc – bài học cho nhiều nước trên con đường đấu tranh giành độc lập, tự do và đoàn kết quốc tế.

Chính vì những tư tưởng và những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với phong trào cách mạng dân chủ thế giới mà cho đến ngày nay hầu hết các nguyên thủ quốc gia, chính khách, phái đoàn, tổ chức quốc tế,… Trên thực tế, kể cả những người có tư tưởng chính trị đối lập khi đến Việt Nam, họ đến thăm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch với lòng kính trọng và khâm phục nhân cách Hồ Chí Minh. , từ đó tăng thêm tình cảm và sự ngưỡng mộ của người dân thế giới dành cho anh.

Ngày 2/3/2001, Tổng thống Liên bang Nga VI Putin đã đến thăm Nhà Sàn và ghi lại những ấn tượng: “Tôi thực sự được biết về cuộc đời của một người thầy vĩ đại của dân tộc Việt Nam – Người đã được lưu danh trong lịch sử thế giới.” Tại Nhà sàn Bác Hồ, ngày 26/5/2016, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã viết: “Hy vọng mối quan hệ nồng ấm giữa hai dân tộc chúng ta tiếp tục phát triển”.

Ngày 23/3/2018, Tổng thống Hàn Quốc Mun Che In rất vinh dự được đến thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc trong những năm tháng cuối đời và xúc động ghi lại những dòng cảm xúc: “Tôi luôn khắc ghi trong tim Chủ tịch nước. Hồ Chí Minh tinh thần yêu nhân dân ”(5) …

Có lẽ cho đến mai sau, nơi ở và làm việc của Người tại Phủ Chủ tịch sẽ luôn là nơi hội tụ tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với bạn bè và nhân dân trên thế giới.

Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn vẹn cho dân tộc ta, cũng trong suốt cuộc đời của mình, Người đã phấn đấu và đấu tranh cho sự đoàn kết của các đảng cộng sản, các lực lượng dân chủ thống nhất trên thế giới để đấu tranh vì mục tiêu. hòa bình, độc lập và tiến bộ của nhân loại.

Năm mươi năm ngày Người ra đi, nhưng tư tưởng, quan điểm của Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế vẫn được Đảng, nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế tiếp thu, suy ngẫm và vận dụng. Tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng về đoàn kết, được thể hiện sâu sắc trong Di chúc của Người, vẫn trường tồn với nhân dân cả nước và thời đại.

Cảm phục về Hồ Chí Minh, Báo Quyền lợi Đỏ (Praha, Tiệp Khắc cũ), ngày 9-9-1989 đã có bài viết về Di chúc lịch sử của Người, trong đó nhấn mạnh: “Bác Hồ và Di chúc của Người thuộc về tất cả các phong trào cộng sản, công nhân và cách mạng trên thế giới. 6).

Ghi chú:

1. Hồ Chí Minh toàn tập 15, Nxb CTQG, H.2011.

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác ngoại giao, Nxb CTQG, H. 2010

3. Báo Nhân dân, số 257 ngày 7-11-1955.

4. Bác kính yêu, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2001, tr.100.

5. Tọa đàm Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay, Kỷ yếu hội thảo quốc tế kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, H.2010.

6. Tài liệu lưu giữ tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published.