Tỉnh Khánh Hòa nói gì về sự suy giảm nghiêm trọng của rạn san hô Vịnh Nha Trang?

Rate this post

Sau buổi làm việc với UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan và UBND TP Nha Trang ngày 20/6 để nghe báo cáo về tình trạng suy giảm rạn san hô tại khu bảo tồn biển Hòn Mun, vịnh Nha Trang, ngày 21/6. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã có kết luận về vấn đề này.

Thông cáo của Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, thời gian qua, cơ bản các cơ quan báo chí đã phản ánh chính xác thực trạng suy giảm rạn san hô tại khu vực Hòn Mun, Vịnh Nha Trang. Qua ý kiến ​​của các chuyên gia, nhà khoa học, báo cáo của Ban quản lý Vịnh Nha Trang và ý kiến ​​của các thành viên tại cuộc họp ban đầu cho thấy sự suy giảm của hầu hết các rạn san hô trong khu bảo tồn biển Hòn Mun. là quá trình chịu tác động cộng dồn trong nhiều năm, bao gồm cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Trong đó, nguyên nhân khách quan khiến rạn san hô bị suy giảm là do tác động của biến đổi khí hậu, ảnh hưởng của bão Damrey năm 2017 và bão số 9 năm 2021.

Nguyên nhân chủ quan là do công tác quản lý nhà nước, sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương liên quan, hoạt động của Ban Quản lý Vịnh Nha Trang còn nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập; Nhiều hoạt động của con người làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển Vịnh Nha Trang nói chung và rạn san hô khu bảo tồn biển Hòn Mun nói riêng chưa được xử lý kịp thời (đánh bắt trái phép, nạo vét, xây dựng công trình ven biển sai quy định, xả thải). của chất thải từ hoạt động du lịch, …).

Báo cáo nhấn mạnh, Vịnh Nha Trang là một trong 16 khu bảo tồn biển quốc gia (theo Quyết định 742 / QĐ-TTg năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống các khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020). và cũng là khu bảo tồn biển đầu tiên của Việt Nam.

Vì vậy, việc bảo tồn, giữ gìn và phục hồi đa dạng hệ sinh thái biển Vịnh Nha Trang, trong đó có rạn san hô thuộc Khu bảo tồn biển Hòn Mun là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và quan trọng. sự phát triển lâu dài của tỉnh Khánh Hòa nói chung và thành phố Nha Trang nói riêng, nhất là trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết số 09-NQ / TW ngày 28/01 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, với tầm nhìn đến năm 2045, quan điểm được xác định rõ: “Việc xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa phải trên cơ sở khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên biển, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Trước thực tế này, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đã yêu cầu UBND tỉnh triển khai các giải pháp trước mắt và lâu dài, trong đó có việc chỉ đạo UBND TP.Nha Trang tạm dừng hoạt động du lịch lặn biển tại các khu vực dễ dàng. làm. thiệt hại cho các rạn san hô ở khu vực Vịnh Nha Trang, đặc biệt là khu vực Hòn Mun.

Đồng thời khoanh vùng, bảo vệ các khu vực nhạy cảm, có dấu hiệu phục hồi hệ sinh thái (điển hình là rạn san hô và các bãi đẻ, bãi đẻ) của Vịnh Nha Trang.

Chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Vịnh Nha Trang trong việc giám sát, quản lý Vịnh Nha Trang; tăng cường nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành trong công tác tuần tra, bảo vệ nghiêm ngặt khu bảo tồn Hòn Mun, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, hủy hoại môi trường trên địa bàn. khu vực này.

Chỉ đạo UBND thành phố Nha Trang và các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, hỗ trợ kinh phí, phương tiện hoạt động và đảm bảo các điều kiện cần thiết để Ban Quản lý Vịnh Nha Trang thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. giao; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp quản lý các hoạt động trên Vịnh Nha Trang hiện nay; Qua đó, khẩn trương sửa đổi, khắc phục những tồn tại, hạn chế, chồng chéo trong công tác quản lý các hoạt động trên Vịnh Nha Trang.

Mặt khác, khẩn trương rà soát, hoàn thiện Đề án “Điều tra phân khu chức năng các khu bảo tồn biển” theo Nghị quyết số 26/2019 / NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thực hiện. thực hiện Luật Thủy sản để làm cơ sở quản lý khoanh vùng theo quy định.

Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, cảnh quan Vịnh Nha Trang cho người dân, du khách, các doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp với các viện, trung tâm nghiên cứu, các chuyên gia, nhà khoa học tiến hành ngay công tác nghiên cứu, điều tra, khảo sát để có báo cáo cụ thể, chính xác, đầy đủ về hiện trạng và nguyên nhân suy giảm hệ sinh thái rạn san hô ở Hòn Mun và Nha Các khu vực Tràng Vịnh, từ đó đề xuất các giải pháp bảo vệ và phục hồi phù hợp.

Về lâu dài, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng Quy hoạch tổng thể khôi phục vịnh Nha Trang, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Ủy ban vào tháng 7 năm 2022, đã ghi nhận nhiều vấn đề, bao gồm:

Việc rà soát cơ chế quản lý, bảo tồn Vịnh Nha Trang, sự phối hợp liên ngành giữa các sở, ngành, địa phương trong tỉnh, sự phối hợp giữa UBND tỉnh Khánh Hòa với các Bộ, ngành Trung ương (Bộ Nông nghiệp và Nông thôn). Sự phát triển). Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường) ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế quản lý, bảo tồn Vịnh Nha Trang hiệu quả, bền vững và đúng quy định.
bên tráitrung tâmbên phảicủa
San hô gần mép nước đã bị phá hủy bởi cơn bão. Nguồn: Ban quản lý Vịnh Nha Trang.

Vấn đề nâng cao năng lực của Ban quản lý Vịnh Nha Trang, từ rà soát, củng cố, kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban quản lý, đến nghiên cứu mô hình Ban Điều phối Vịnh Nha Trang đủ năng lực theo quy định, liên với trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu trong công tác quản lý Vịnh Nha Trang; đồng thời rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính để Ban quản lý thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nghiên cứu phương án quản lý, khai thác mặt nước Vịnh Nha Trang theo hướng xã hội hóa, xây dựng mô hình quản trị công tư, kết hợp hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ gắn với nhiệm vụ bảo vệ vùng ven biển. bảo tồn biển trên Vịnh Nha Trang một cách hiệu quả và bền vững.

Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch khảo sát, đánh giá định kỳ công tác bảo tồn, các tác nhân gây suy thoái rạn san hô Vịnh Nha Trang (trong đó có Khu bảo tồn biển Hòn Mun), đề xuất các giải pháp phù hợp để bảo vệ và phục hồi rạn san hô một cách bền vững, lâu dài.

Nghiên cứu thành lập “Khu dự trữ sinh quyển Hòn Bà – Sông Cái” và “Khu sinh thái biển quốc tế Vịnh Nha Trang”. Qua đó, kêu gọi các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, người dân và doanh nghiệp chung tay cùng chính quyền bảo tồn các giá trị đặc hữu và đa dạng của Vịnh Nha Trang.

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published.