Ủy ban Châu Âu sớm đề xuất luật về đồng Euro kỹ thuật số

Rate this post

Chủ tịch Christine Lagarde của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cho biết Ủy ban Châu Âu sẽ sớm đưa ra luật về đồng Euro kỹ thuật số.

Lagarde đang phát biểu tại hội nghị “Hướng tới một khuôn khổ lập pháp cho phép sử dụng đồng euro kỹ thuật số cho công dân và doanh nghiệp” khi cô đưa ra những nhận xét này.

“Việc thông qua kịp thời khuôn khổ pháp lý cho đồng euro kỹ thuật số sẽ mang lại cho tất cả các bên liên quan sự chắc chắn pháp lý cần thiết để chuẩn bị cho sự ra đời của nó và gửi tín hiệu mạnh mẽ về sự ủng hộ chính trị… Tôi rất mong đợi đề xuất lập pháp về việc thiết lập đồng tiền kỹ thuật số Đồng Euro, mà Ủy ban Châu Âu sẽ đề xuất trong thời gian ngắn, ”Lagarde nói thêm.

Cuộc điều tra kéo dài của ECB đối với CBDC Châu Âu

Vào tháng 1 năm 2020, ECB bắt đầu nghiên cứu việc phát hành đồng Euro kỹ thuật số. Trong giai đoạn 2020-21, ngân hàng đã tìm kiếm sự tham vấn của cộng đồng liên quan đến việc phát triển khu trung tâm thương mại Châu Âu.

Vào tháng 10 năm 2020, ECB đã xuất bản một báo cáo, “ECB tăng cường hoạt động của mình về đồng euro kỹ thuật số”. Lagarde cho biết, “Người châu Âu đang ngày càng chuyển sang kỹ thuật số theo cách họ chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư. Vai trò của chúng tôi là đảm bảo niềm tin vào tiền bạc. Điều này có nghĩa là đảm bảo rằng đồng euro phù hợp với thời đại kỹ thuật số. Chúng ta nên chuẩn bị để phát hành một đồng euro kỹ thuật số, nếu nhu cầu phát sinh. ” Điều này có nghĩa là thay vì thay thế tiền tệ fiat, Euro kỹ thuật số sẽ bổ sung cho nó.

Vào tháng 7 năm 2021, Hội đồng quản trị ECB đã công bố một cuộc điều tra về dự án để có thể giải quyết các vấn đề chính liên quan đến thiết kế và phân phối khu CBDC châu Âu. Nó đang xem xét các phương án thiết kế để đảm bảo quyền riêng tư và tránh rủi ro cho các công dân và trung gian của Euro cũng như nền kinh tế.

CBDC có thể bắt chước các tính năng giống như tiền mặt không?

ECB đã công bố một báo cáo vào tháng 9 năm 2022 về “tiến trình trong giai đoạn điều tra về đồng euro kỹ thuật số”. Theo báo cáo, nghiên cứu của ngân hàng sẽ xem xét một giải pháp kỹ thuật số Euro trong đó các giao dịch được thực hiện trực tuyến và được xác thực bởi bên thứ ba, cũng như một giải pháp được xác thực P2P cho các khoản thanh toán ngoại tuyến.

Nó cũng sẽ điều tra khả năng đồng Euro kỹ thuật số bắt chước các tính năng giống tiền mặt và cho phép quyền riêng tư cao hơn trong các giao dịch giá trị thấp. Hơn nữa, nó sẽ xem xét kết hợp các giới hạn về tỷ lệ nắm giữ của người dùng cá nhân và các công cụ dựa trên thù lao vào việc thiết kế đồng euro kỹ thuật số. Các biện pháp này dự kiến ​​sẽ hạn chế việc sử dụng nó như một hình thức đầu tư.

Nghiên cứu điều tra này bắt đầu vào tháng 10 năm 2021 và dự kiến ​​sẽ kết thúc vào tháng 10 năm 2023. Khi nó được kết luận, ngân hàng trung ương sẽ thông báo nếu và khi nào họ sẽ giới thiệu loại tiền tệ này.

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *