Văn hóa soi đường cho báo chí!

Rate this post

Trong thư gửi Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ hai ngày 15/7/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định Người rất coi trọng vai trò và sứ mệnh của văn hóa. kháng chiến kiến ​​quốc. Nhà giáo văn hóa phải soi đường cho dân tộc. Đối với các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo cách mạng, hơn bao giờ hết, “yếu tố văn hóa” càng phải được đề cao và luôn thấm nhuần trong mọi hoạt động báo chí. Bộ tiêu chí định hướng hoạt động nghề nghiệp, đạo đức báo chí coi văn hóa là nền tảng, văn hóa phải soi đường, soi đường.

Bản giao hưởng của hoa và hình ảnh 1

Bác Hồ với các phóng viên báo, đài. Ảnh: tài liệu

Trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân là nghĩa vụ mà người làm báo và cơ quan báo chí phải thực hiện. Báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện dưới sự lãnh đạo của Đảng là báo chí của nhân dân, vì nhân dân. Báo chí đề cao việc trừ tà, phụng sự Tổ quốc và Nhân dân.

Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ III, năm 1962: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Giấy bút là vũ khí sắc bén ”.. Để hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang của mình, Người nhắc nhở cán bộ báo chí phải tu dưỡng đạo đức cách mạng, phấn đấu trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa. Rằng nhà báo không được khoe khoang, khoe khoang, hù dọa thiên hạ; Báo chí có nghĩa vụ phục vụ công nhân và nông dân, đó là văn hóa báo chí. Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho chúng ta một câu trả lời kinh điển, những người làm báo, những người làm báo – những chiến sĩ cách mạng, hoạt động văn nghệ, chỉ có một mục đích là phục vụ nhân dân, phục vụ nhân dân. phụng sự Tổ quốc, đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên hết, trên hết.

Bác Hồ là một mẫu mực về đạo đức cách mạng, đạo đức báo chí, đạo đức văn hóa. Cố nhà báo Hữu Thọ tâm sự với sinh viên báo chí: “Nhà báo là một nhà hoạt động văn hóa, một công dân bình thường như bao người dân khác, biết hít thở hơi thở của nhân dân, chung nhịp đập với trái tim người lao động. Người làm báo thêm một hơi thở trong lành hòa vào cuộc sống của những người lao động không mệt mỏi, xây dựng đất nước giàu đẹp, Nhà báo là địa chỉ tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin yêu của nhân dân.

Xử lý thông tin đúng sự thật, hoàn toàn xa lạ với sự xuyên tạc, bóp méo sự thật, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiêu chí xử lý thông tin của nhà báo là văn hóa, vì tiến bộ xã hội, vì lợi ích của nhân dân, vì đất nước, dân tộc. Trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, lương tâm – đạo đức nghề nghiệp, tinh thần văn hóa của người làm báo phải luôn được đặt lên hàng đầu. Nhà báo đi theo dòng chảy thời đại, có mặt ở những điểm nóng, đối mặt với cái tốt, cái xấu, cái ác, với các nhóm lợi ích, đúng sai. Về bản chất, nhà báo là một nhà yêu nước, một nhà dân chủ, một nhà văn hóa, một nhà chính trị, một nhà hoạt động xã hội, dùng bút, máy ảnh, bàn phím làm phương tiện thông tin, bình luận, định hướng. Danh tiếng. Đó là văn hóa chân chính của báo chí cách mạng, báo chí chân chính.

Nhà báo cũng là những công dân, đang sống với cuộc sống đời thường, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số – thời đại 4.0. Nhà báo sống với mạng xã hội, tham gia mạng xã hội – với tư cách là thành viên của nó. Nhà báo khi viết báo chính luận và nhà báo khi tham gia mạng xã hội chỉ là một, trách nhiệm, góp phần tô đẹp và nhân lên cái hay, cái tốt, cái đúng, phê bình, đấu tranh, hạn chế những mặt chưa tốt. cực của mạng xã hội. Nhà báo thực sự là một công dân có trách nhiệm, có tâm trong sáng, ngòi bút sắc sảo, nhất quán về con người, trái tim và sự nghiệp của người cầm bút.

Trách nhiệm của các cơ quan báo chí và người làm báo trước hết là xây dựng nếp sống, phong cách làm việc thực sự văn hóa trong chính cơ quan báo chí, trong mỗi nhà báo. Nếu tâm hồn có văn hóa trong sáng lành mạnh thì cây bút – bàn phím máy tính mới hướng lời nói trong sáng, có trình độ văn hóa cao để phục vụ đất nước, nhân dân. Nhà báo có tâm hồn văn hóa, ý thức văn hóa, hành động văn hóa sẽ chung tay xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và ngược lại, cơ quan báo chí văn hóa là cái nôi đào tạo. đội ngũ những người làm báo văn hóa ngày càng phát triển. Khẳng định điều này để thấy được mối quan hệ biện chứng về xây dựng nền văn hóa báo chí cách mạng Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

Khi có cơ quan báo chí văn hóa, đội ngũ nhà báo văn hóa, các thành phần văn hóa trong xã hội với các tác phẩm báo chí sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn, trở thành hành vi văn hóa soi đường. Các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo tắm mình trong môi trường báo chí văn hóa, báo chí văn hóa sẽ là những hành động mẫu mực góp phần thúc đẩy công chúng báo chí nói riêng và xã hội văn hóa nói chung. , hướng tới sự hòa quyện giữa nhận thức và hành động văn hóa: Dũng cảm đi đầu, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đoàn kết thương yêu giúp đỡ nhau, xây dựng cuộc sống nhân văn tương thân tương ái, chung sức xây dựng đời sống mới, nền văn hóa Việt Nam. đậm đà bản sắc dân tộc, hội nhập với văn hóa nhân loại.

Các cơ quan báo chí văn hóa, nhà báo văn hóa khiêm tốn, chịu khó, không ngừng nâng cao trình độ chính trị, kiến ​​thức văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tận tụy giúp đỡ đồng nghiệp, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; tự giác thực hiện 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Đó là bổn phận, nghĩa vụ, trách nhiệm, tình cảm của đội ngũ những người làm báo cách mạng, đội ngũ những người làm báo chân chính của nhân dân, vì nhân dân.

Phạm Quốc Toàn

Thuc Quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published.